Koja je početna ishrana teladi

Ilustracija: farma teladi, foto: S.K.
Ilustracija: farma teladi, foto: S.K.

Dva dana posle telenja, telad počinju da koriste tečnu hranu i tada bi trebalo
početi sa napajanjem teladi punomasnim mlekom, ili zamenom za mleko. Potrebna dnevna količina mleka treba da iznosi 8-10% od postojeće telesne mase.U ovom periodu uobičajeno je da telad dobijaju mleko dva puta na dan. Postupak napajanja teladi je bolji i uspešniji od prirodnog načina, pa se za ovu svrhu upotrebljavaju sisaljke. Već posle 3 dana teladima treba na raspolaganju da bude dovoljno vode, a ishrani se priključuje i starter smeša koja treba da traje sve do odbijanja. Ispravno sačinjena starter smeša treba da sadrži 18 % proteina. U pomenutoj smeši , pored kukuruza treba da se nalazi od žitarica ovas i ječam, kao i sporedni proizvod u proizvodnji šećera-melasa.
Preporučljivo je da zrnevlje u starteru bude grubo samleveno. Treba imati u vidu da se kod teladi u ovom uzrastu papile buraga najbolje razvijaju upravo konzumiranjem mleka i ovako pripremljenim žitaricama. Nakon 7 dana se uključuje u ishranu kvalitetno seno , mada su preporuke da seno nije poželjno davati pre 5 nedelje, jer je utvrđeno da iz kabastog dela obroka tele ne dobija dovoljno E vitamina. Telad se zalučuje u uzrastu od 8 nedelja, odnosno oko 56 dana , a to je upravo period kada tele dnevno konzumira starter smešu u količini od 1 kg, tačnije 0,7 kg u priodu od 3 dana. Telesna masa ovako hranjene
teladi treba da iznosi od 80 kg, što predstavlja 15% od mase odrasle životinje.
Zalučenoj teladi, prestaje se sa davanjem mleka i prelazi se na grover smešu sa 14 % proteina.U ovoj fazi ishrane kabasta hrana treba da ima primat.
Upotreba zamene za mleko ima izvesne prednosti zasnovane na jeftinijoj ishrani
teladi i mogućnostima dodavanja antibiotika i kokcidiostatika. Visina dnevnog
prirasta nije jako važna, pošto će telad ako su zdrava to uspešno kompenzovati tokom dalje faze odgoja.

Povezano

Iz ove kategorije