Obratite pažnju na ove stavke pre podnošenja zahteva za IPARD

Ilustracija: seoski turizam, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: seoski turizam, foto: Domaćinska kuća

U okviru Javnog poziva za podsticaje koji se mogu ostvariti kroz IPARD Meru 7 prilikom podnošenja Zahteva trebalo bi obratiti pažnju na troškove koji se ne prihvataju, a to su:

 • porezi, uključujući porez na dodatu vrednost (PDV)
 • carine, uvozne i druge dažbine
 • kupovina, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva
 • kazne, finansijski penali i sudski troškovi
 • troškovi poslovanja (tekući troškovi, troškovi vezani za zaposlene i slično)
 • polovne mašine mehanizacija i oprema
 • bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi
 • troškovi konverzije, troškovi i gubici u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i drugi čisto finansijski troškovi
 • doprinosi u naturi – svaka roba, rad ili materijal uložen od strane podnosioca; npr. ako podnosilac zahteva samostalno izradi poslovni plan, upotrebi sopstveni rad i materijal pri izgradnji predmetnog objekta i slično, ne može obezbediti prihvatljivi račun i ne može ove troškove prikazati kao prihvatljive troškove za koje se ostvaruje pravo na podsticaje
 • troškovi održavanja, amortizacije ili zakupa
 • troškovi špedicije, puštanja u rad, kao i drugi operativni troškovi
 • nabavka predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavka na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga
 • nabavka predmeta investicije gotovinskim plaćanjem – od strane preduzetnika, odnosno privrednog društva

Povezano

Iz ove kategorije