Kada saditi vinovu lozu

Ilustracija: vinova loza. foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: vinova loza. foto: Svetlana Kovačević

U uslovima kontinentalne klime vinova loza se može saditi od jeseni do proleća izuzev tokom zime kada
je zemljište zamrznuto. Sadnja se obavlja najčešće u proleće tokom marta i aprila meseca, to jest do početka vegetacije. Glavna sezona za sađenje vinove loze kod nas je početak proleća. Najbolje je ako se sadnja može obaviti u vremenu od 1. marta do polovine aprila. Ukoliko su loši vremenski uslovi i zemljište vlažno, sadnju treba odložiti kasnije do kraja aprila.
Dubina sadnje zavisi od klimatskih, zemljišnih uslova i primenjene agrotehnike. Na težim zemljištima lozni kalemovi se sade na dubini od 30 do 40 cm, a na lakim, propusnim zemljištima na dubini 60-80 cm.
Sadnju treba obaviti tako da spojno mesto podloge i plemke bude od 3-4 cm iznad površine zemlje.

Razmak između loznih kalemova je 1-1,5 m u redu i 2-3 m između redova, što znači da je po hektaru potrebno između 2500 i 3500 sadnica.

Povezano

Iz ove kategorije