Kako čuvati kupus

Ilustracija: kišeljenje kupusa, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: kišeljenje kupusa, foto: Domaćinska kuća

Kupus koji je namenjen prodaji u kratkom vremenskom period i korišćenju u svežem stanju,  ili preradi se može brati mašinski i ručno. Kupus koji je namenjen dužem čuvanju treba brati ručno. Preporuka je izbegavati mašinsku berbu pošto se može desiti da i pored izuzetne obazrivosti mogu se  naneti  manja ili veća oštećenja na glavici koja je namenjena čuvanju.

Važno je da se berba obavi u pravom trenutku ,a to znači da se berba obavlja u fazi pune tehnološke zrelosti i za hibride se berba obavlja u jednom prohodu ,a sortni kupusi se beru duži vremenski period pošto neujednačeno sazrevaju.

Glavice koje su namenjene čuvanju treba u toku dana skloniti pod nastrešnicu kako bi se izbeglo uvenuće ili neke druge štete. Nakon ponovnog sortiranja i odabiranja zdravih glavica izabrani kupus se pakuje u kartonske kutije ili mrežaste vreće u koje stane 25-30 kg. Nakon pakovanja u vreće treba biti naročito obazriv na nanošenje naknadnih povreda. Zato se preporučuju kartonske kutije kao bolje I bezbednije rešenje, a i lakše se pakuju i transportuju.

Pri pakovanju treba paziti da se u kutiju pakuju glavice približno iste veličine I težine.Najbolje je nakon pravilnog odabira glavica i njihovog preporučenog načina pakovanja smestiti kupus namenjen za duže čuvanje u skladišta sa kontrolisanom atmosfereom od 0⁰C i relativnom vlažnošću od 95%.

Naše kasne sorte kao što su Futoški i Srpski melez se mogu čuvati i  u kućnim uslovima u jamama i trapovima i tada je mnogo važno uraditi odlično dreniranje trapa ili jame i izvesti kanal oko trapa kako bi se odvela površinska voda.

Povezano

Iz ove kategorije