Ovo su nove sorte kajsije

Ilustracija: kajsije spremne za prodaju: Foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: kajsije spremne za prodaju: Foto: Domaćinska kuća

Wonder Cot. Nastala je u SAD, a nosilac licence je francuska firma “Cot International”. Vrlo rana sorta, sazreva tri dana pre sorte Aurora (-33). Cveta rano i samobesplodna je. Rodnost je visoka. Plod je vrlo krupan (70 g), ovalnog oblika. Osnovna boja je narandžasta, a dopunska crvena, prekriva 30-60% površine ploda. Meso je čvrsto, dobrog kvaliteta. Plodovi su vrlo atraktivnog izgleda i dobro se čuvaju. Mane su: velika bujnost, izražen vrh ploda i sklonost ka pucanju koštice.

Sweet Red. Nastala je u Francuskoj (rasadnik “Escande”) kao mutacija sorte Sylred. Vrlo rana sorta, sazreva 2-3 dana posle sorte Aurora (-28). Cveta srednje rano i samobesplodna je. Plod je krupan (60g), okruglastog oblika. Osnovna boja je narandžasta, na većem delu (50-60%) prekrivena dopunskomcrvenom bojom. Meso je narandžaste boje, čvrsto, sočno, dobrog kvaliteta, srednje izražene arome.

Tomkot (Tomcot, Toyaco). Potiče iz SAD. Nastala je ukrštanjem Rival x PA 63-265 (Goldrich o.p.).Sazreva krajem druge dekade juna (-13). Stablo je srednje bujno. Dobre je rodnosti. Cveta srednjekasno. Samooplodna je sorta. Plod je srednje krupan (45 g), okruglastog oblika, narandžaste osnovne boje, sa malo rumenila sa sunčane strane (10-30%). Meso je čvrsto, dobrog kvaliteta.

Silred (Sylred). Potiče iz Francuske. Sazreva krajem juna (-7). Stablo je slabo do srednje bujno, dobro razgranato. Cveta srednje kasno. Samobesplodna je sorta. Rano stupa u rod i visoke je rodnosti. Plod je krupan (50-60 g), ovalnog oblika. Osnovna boja je narandžasta, a dopuska svetlocrvena, jednolično raspoređena, prekriva veći deo površine ploda. Plodovi su vrlo privlačnog izgleda. Meso je srednje čvrsto, dobrog kvaliteta.

Wonder Cot. Nastala je u SAD, a nosilac licence je francuska firma “Cot International”. Vrlo rana sorta, sazreva tri dana pre sorte Aurora (-33). Cveta rano i samobesplodna je. Rodnost je visoka. Plod je vrlo krupan (70 g), ovalnog oblika. Osnovna boja je narandžasta, a dopunska crvena, prekriva 30-60% površine ploda. Meso je čvrsto, dobrog kvaliteta. Plodovi su vrlo atraktivnog izgleda i dobro se čuvaju. Mane su: velika bujnost, izražen vrh ploda i sklonost ka pucanju koštice.

Sweet Red. Nastala je u Francuskoj (rasadnik “Escande”) kao mutacija sorte Sylred. Vrlo rana sorta, sazreva 2-3 dana posle sorte Aurora (-28). Cveta srednje rano i samobesplodna je. Plod je krupan (60g), okruglastog oblika. Osnovna boja je narandžasta, na većem delu (50-60%) prekrivena dopunskomcrvenom bojom. Meso je narandžaste boje, čvrsto, sočno, dobrog kvaliteta, srednje izražene arome.

Tomkot (Tomcot, Toyaco). Potiče iz SAD. Nastala je ukrštanjem Rival x PA 63-265 (Goldrich o.p.).Sazreva krajem druge dekade juna (-13). Stablo je srednje bujno. Dobre je rodnosti. Cveta srednjekasno. Samooplodna je sorta. Plod je srednje krupan (45 g), okruglastog oblika, narandžaste osnovne boje, sa malo rumenila sa sunčane strane (10-30%). Meso je čvrsto, dobrog kvaliteta.

Silred (Sylred). Potiče iz Francuske. Sazreva krajem juna (-7). Stablo je slabo do srednje bujno, dobro razgranato. Cveta srednje kasno. Samobesplodna je sorta. Rano stupa u rod i visoke je rodnosti. Plod je krupan (50-60 g), ovalnog oblika. Osnovna boja je narandžasta, a dopuska svetlocrvena, jednolično raspoređena, prekriva veći deo površine ploda. Plodovi su vrlo privlačnog izgleda. Meso je srednje čvrsto, dobrog kvaliteta.

Pinkcot (Cotpy). Potiče iz Francuske. Sazreva krajem juna (-5). Stablo je srednje bujno. Cveta srednje kasno. Samobesplodna je sorta. Vrlo je rodna. Plod je krupan (50 g), ovalnog oblika, intenzivno narandžaste osnovne boje, na većem delu ploda (50-70%) prekrivene crvenom bojom, koja je pretežno jednolično raspoređena. Izgled plodova je atraktivan. Meso je narandžaste boje, čvrsto, osrednjeg kvaliteta. Plodovi su skloni pucanju i osetljivi na moniliju.

Goldrich (Sungiant, Jumbo Cot). Potiče iz SAD. Nastala je ukrštanjem Sunglo x Perfection.

Sazreva početkom jula (- 5). Cveta rano. Samobesplodna je sorta. Dobre je rodnosti. Plod je vrlo krupan plod (60-70 g), eliptičnog oblika, intenzivno do tamnonarandžate boje (bez dopunske boje). Meso je čvrsto, dobrog kvaliteta. Plodovi imaju dobru transportabilnost i skladišnu sposobnost. Ima slabiji afinitet sa džanarikom.

Perle Cot. Nastala je u SAD, a nosilac licence je francuska firma “Cot International”. Sazreva srednje rano (-3). Cveta srednje rano i samobesplodna je. Rano prorodi i visoke je rodnosti. Plod je vrlo krupan (70 g), okruglastog oblika. Osnovna boja je intenzivno narandžasta. Na oko 50% površine prekrivena je dopunskom jarko crvenom bojom. Plodovi su vrlo privlačnog izgleda. Meso je narandžaste boje, čvrsto, osrednjeg, dosta praznog ukusa.

Lejkot (Laycot). Potiče iz Kanade. Sazreva početkom jula (- 2). Stablo je srednje bujno. Cveta rano.Samobesplodna je. Relativno je otporna na zimski mraz. Umerene je do dobre rodnosti. Plod je krupan (55 g), okruglastog oblika, narandžaste osnovne boje, sa dopunskom crevenom bojom sa sunčane strane ploda (10-40%). Meso je srednje čvrsto, dobrog kvaliteta. Osetljiva je na pucanje pokožice pri kišovitom vremenu, koje je naročito izraženo na vrhu ploda.

Harodžem (Harogem). Potiče iz Kanade. Nastala je ukrštanjem Rouge de Rousillon x NJA 2. Sazreva sredinom jula (+ 7). Cveta srednje kasno. Samooplodna je sorta. Dobre je rodnosti. Plod je srednje krupan do krupan (45 g), okruglastog oblika, narandžaste boje, sa dopunskim rumenilom sa sunčane strane ploda. Dobrog je kvaliteta.

Bergaruž (Bergarouge, Avirine). Potiče iz Francuske. Nastala je ukrštanjem Bergeron x Orangered. Sazreva u drugoj polovini jula (+10). Stablo je bujno. Cveta srednje kasno. Samobesplodna je sorta. Umerene je do visoke rodnosti. Plod je krupan (50 g), okruglastog oblika, osnovna boja je narandžasta, a dopunska sjajno crvena, jednolično raspoređena (40-50%). Meso je narandžaste boje, čvrsto, slatkog ukusa, prijatne arome. Zaslužuje pažnju zbog atraktivnog izgleda i velike čvrstoće ploda. Ukus je nešto lošiji zbog malog sadržaja kiselina. Kad prerodi plodovi su male krupnoće.

Pisana. Potiče iz Italije. Sazreva u drugoj polovini jula (+12). Stablo je srednje bujno. Cveta kasno. Samooplodna je. Srednje visoke je rodnosti. Plod je krupan (55-60 g), ovalnog oblika, narandžaste boje, sa malo rumenila u vidu tačkica sa sunčane strane. Meso je čvrsto, dobrog kvaliteta. Kasnije prorodi. Plodovi su skloni opadanju pred berbu. U kišovitim godinama može doći do pucanja plodova oko peteljke.

(Cotpy). Potiče iz Francuske. Sazreva krajem juna (-5). Stablo je srednje bujno. Cveta srednje kasno. Samobesplodna je sorta. Vrlo je rodna. Plod je krupan (50 g), ovalnog oblika, intenzivno narandžaste osnovne boje, na većem delu ploda (50-70%) prekrivene crvenom bojom, koja je pretežno jednolično raspoređena. Izgled plodova je atraktivan. Meso je narandžaste boje, čvrsto, osrednjeg kvaliteta. Plodovi su skloni pucanju i osetljivi na moniliju.

Goldrich (Sungiant, Jumbo Cot). Potiče iz SAD. Nastala je ukrštanjem Sunglo x Perfection. Sazreva početkom jula (- 5). Cveta rano. Samobesplodna je sorta. Dobre je rodnosti. Plod je vrlo krupan plod (60-70 g), eliptičnog oblika, intenzivno do tamnonarandžate boje (bez dopunske boje).

Meso je čvrsto, dobrog kvaliteta. Plodovi imaju dobru transportabilnost i skladišnu sposobnost. Ima slabiji afinitet sa džanarikom.

Perle Cot. Nastala je u SAD, a nosilac licence je francuska firma “Cot International”. Sazreva srednje rano (-3). Cveta srednje rano i samobesplodna je. Rano prorodi i visoke je rodnosti. Plod je vrlo krupan (70 g), okruglastog oblika. Osnovna boja je intenzivno narandžasta. Na oko 50% površine prekrivena je dopunskom jarko crvenom bojom. Plodovi su vrlo privlačnog izgleda. Meso je narandžaste boje, čvrsto, osrednjeg, dosta praznog ukusa.

Lejkot (Laycot). Potiče iz Kanade. Sazreva početkom jula (- 2). Stablo je srednje bujno. Cveta rano.Samobesplodna je. Relativno je otporna na zimski mraz. Umerene je do dobre rodnosti. Plod je krupan (55 g), okruglastog oblika, narandžaste osnovne boje, sa dopunskom crevenom bojom sa sunčane strane ploda (10-40%). Meso je srednje čvrsto, dobrog kvaliteta. Osetljiva je na pucanje pokožice pri kišovitom vremenu, koje je naročito izraženo na vrhu ploda.

Harodžem (Harogem). Potiče iz Kanade. Nastala je ukrštanjem Rouge de Rousillon x NJA 2. Sazreva sredinom jula (+ 7). Cveta srednje kasno. Samooplodna je sorta. Dobre je rodnosti. Plod je srednje krupan do krupan (45 g), okruglastog oblika, narandžaste boje, sa dopunskim rumenilom sa sunčane strane ploda. Dobrog je kvaliteta.

Bergaruž (Bergarouge, Avirine). Potiče iz Francuske. Nastala je ukrštanjem Bergeron x Orangered. Sazreva u drugoj polovini jula (+10). Stablo je bujno. Cveta srednje kasno. Samobesplodna je sorta. Umerene je do visoke rodnosti. Plod je krupan (50 g), okruglastog oblika, osnovna boja je narandžasta, a dopunska sjajno crvena, jednolično raspoređena (40-50%). Meso je narandžaste boje, čvrsto, slatkog ukusa, prijatne arome. Zaslužuje pažnju zbog atraktivnog izgleda i velike čvrstoće ploda. Ukus je nešto lošiji zbog malog sadržaja kiselina. Kad prerodi plodovi su male krupnoće.

Pisana. Potiče iz Italije. Sazreva u drugoj polovini jula (+12). Stablo je srednje bujno. Cveta kasno. Samooplodna je. Srednje visoke je rodnosti. Plod je krupan (55-60 g), ovalnog oblika, narandžaste boje, sa malo rumenila u vidu tačkica sa sunčane strane. Meso je čvrsto, dobrog kvaliteta. Kasnije prorodi. Plodovi su skloni opadanju pred berbu. U kišovitim godinama može doći do pucanja plodova oko peteljke.

Povezano

Iz ove kategorije