Kako se upisati u vinogradarski registar

Ilustracija: vinograd, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: vinograd, foto: Svetlana Kovačević

Vinogradarski Registar sadrži opšte podatke, i to:

 

  • Podaci o proizvođaču grožđa
  • Podaci o vinogradarskim parcelama
  • Podaci o godišnjoj proizvodnji grožđa

Pravila za upis u Registar:

Vinogradarska parcela- Površina pod vinovom lozom definisana spoljnim obodom vinograda uz dodatak širine od pola međurednog rastojanja

  • Upis je zakonska obaveza

Ko ne mora da se upiše u Vinogradarski registar?

– lice koje proizvodi grožđe koje nije namenjeno prometu i to na površini vinograda koja je manja od 10 ari.

  • Vrši se na osnovu zahteva koji se podnosi administarstvu (VV1 obrazac)

Uz zahtev se podnosi:

1) Ugovor o zakupu, odnosno korišćenju za vinogradarsku parcelu na kojoj se vinograd nalazi, ako podnosilac zahteva nije vlasnik te vinogradarske parcele, odnosno ako je zakupac ili korisnik;

2) Dokument kojim se dokazuje pravo svojine na katastarskoj parceli na kojoj se nalazi vinogradarska parcela, ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti

(rešenje o raspodeli komasacione mase, rešenje o nasleđivanju i dr).

  • Administrativna kontrola

-Dokumentacija,

-Baze podataka.

  • Terenska kontrola

-Vinogradarska parcela se meri GPS uređajima

– Aktivna Geodetska referentna mreža Srbije–AGRNSsa 29 GNSS stanica (preciznost lokacije)

-Postignuta horizontalna tačnost od 0.1-0.5 m

– Identifikacija vinogradarskih parcela i drugih podataka iz Nacionalnih Infrastrukturnih Geoprostornih Podataka (NIGP) što predstavlja integrisani sistem geoprostornih podataka – internet portal “GeoSerbia”

– Podaci koji se utvrđuju: podaci o proizvođaču grožđa, uzgojni oblik, stanje biljaka, određivanje sorte,gustina sadnje, proizvodni potencijal (prinos), namena grožđa…

  • Grafička obrada podataka
  • . Registracija

Sadržina VV1 obrasca:

-Prvi upis proizvođača

-Promena podataka

-Sekcija 1 – Podaci o proizvođaču grožđa

-Sekcija 2 – Podaci o vinogradarskim parcelama

-Sekcija 3 – Podaci o godišnjoj proizvodnji grožđa

Povezano

Iz ove kategorije