Bespovratna pomoć pijačnim prodavcima

Ilustracija: krompir na pijaci, foto: S,K,
Ilustracija: krompir na pijaci, foto: S,K,

Lokalna samouprava opštine Ada je raspisala Konkurs za podsticaj proizvođača na pijacama putem dodeljivanja nepovratnih sredstava za 2020.godinu, u cilju sanacije gubitaka nastalih usled mera preduzetih u vezi epidemije COVID-19.

Konkurs se raspisuje radi dodele nepovratnih sredstava poljoprivrednim i drugim proizvođačima sa sedištem u opštini Ada koji svoje proizvode plasiraju na pijacama u opštini Ada.

Sredstva opredeljena Odlukom iznose 3.000.000,00 dinara. Maksimalni iznos za poljoprivrednog proizvođača iznosi 40.000,00 dinara, za preduzetnika-proizvođača 50.000,00 dinara.

Ceo tekst i uslovi konkursa nalaze se na sajtu opštine Ada (www.ada.org.rs) pod tačkom Konkursi.

Prijave na konkurs treba slati na adresu: Opština Ada, Trg oslobođenja br. 1, 24430 ADA, sa naznakom: „Za Konkurs za podsticaj poljoprivrednih i drugih proizvođača sa sedištem u opštini Ada putem dodeljivanja nepovratnih sredstava” ili neposredno na šalteru br.12 Uslužnog centra opštine Ada.

Dodatne informacije za vreme trajanja konkursa se mogu dobiti radnim danima od 10 do 12 časova na telefon: 024/852-106, lokal 206.

Konkurs je otvoren do 23.11.2020.