Koje preparate koristiti za plamenjaču salate

Ilustracija: zelena salata, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: zelena salata, foto: Domaćinska kuća

Plamenjača (Bremia lactucae) salate javlja se prvo na spoljnim listovima, u vidu svetlozelenih uglatih pega koje brzo nekrotiraju. Pojavi i razvoju ove bolesti odgovaraju uslovi veće vlage u tlu. Plamenjača salate suzbija se integralnim merama zaštite jer se ona rano koristi za ishranu u svežem stanju.

Važno je redovito provetravanje, umereno zalivanje, koristiti ocedno zemljište, manja gustoća useva u redu i između redova, jer to omogućuje bolje prozračivanje. Na početku vegetacije koristiti kontaktne hemikalije, a u vreme intezivnog porasta koristiti sistemične fungicide

Kod poslednjih tretiranja voditi računa o karenci. Za zaštitu od plamenjače postoje brojni preparati: Bravo 720 SC, Folio Gold537,5 SC, Antracol WP-70, Mankogal-80, Aliette 80-WP, Quadris. 

Povezano

Iz ove kategorije