U kakvom stanju su usevi

Ilustracija: ječam, foto: pixabay
Ilustracija: ječam, foto: pixabay

Nakon vizuelnog pregleda useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i lisnih vaši (Aphididae) na do 1% biljaka. Prisustvo cikada (Cicadellidae) nije uočeno. Niske temperature vazduha praćene olujnim vetarom u predhodnom periodu uticale su na smanjenje brojnosti navedenih štetočina.

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Phirenophora teres) na do 4% biljaka. U ovom trenutku se ne preporučuju hemijske mere zaštite protiv ovog patogena.

Pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljska voluharica – Microtis alvaris). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo glodara i ukoliko se registruje njihovo prisustvo iznad praga štetnosti, koji za poljskog miša iznosi 10 do 50 aktivnih rupa po ha, a za poljsku voluharicu 10 do 500 aktivnih rupa po ha, primena registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Prilikom postavke mamaka u rupe, iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Beograd nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Povezano

Iz ove kategorije