Nukleus – mala košnica

Ilustracija: pčelinjak, foto: Domaćinska kuća

Svaki pčelar pristupa pčelarenju prema mogućnostima i željama, a tehnologiju pčelarenja bira prema finansijama, znanju i uslovima paše. Ne postoje pravila kako se mora pristupiti pčelarstvu i kako treba pčelariti. Ali zakonitosti razvoja pčelinjeg društva moraju se poštovati.  Neki možda nisu čuli za nukleus. Nukleusi su idealne male košnice za sve koji se počinju baviti pčelarstvom, a i za pčelare koji u pčelinjaku drže rezervna društva. To je malo zastupljena košnica. To su male košnice veličine od 5-7 okvira.

Nukleusi služe za uzgoj, sparivanje, testiranje i čuvanje rezervne matice. Nukleusi se u pčelinjicima drže kao pomoćne zajednice sa kojima pojačavamo osnovna društva. Postoje više tipova nukleusa, a pčelar će držati one čiji su okviri isti sa košnicama sa kojima se bavi uzgojom pčela. Po potrebi pčelinja zajednica može i prezimeti u takvim malim košnicama. Nukleuse-oplodnjake koriste uzgajivači pčelinjih matica kod svoje proizvodnje.  Citiraću prof. Dr Jovana Kulinčevića “Očigledno je da je u pitanju čista zabluda da se sa šakom pčela može obezbediti kvalitetno sparivanje i pravovremeno pronošenje matica. Istina u malim nukleusima mikro proizvodnja može biti jeftinija, ali kada se uzme u obzir nestabilnost takvog i dužina trajanja. Ako spojimo period od izvođenja preko sparivanja i pronošenja matica, videćemo da kada su u pitanju oplodnjaci sa normalnim okvirima isti iznose oko 12 dana, dok je to kod mikronukleusa skoro 18 dana. Znači da maticama u mini oplodnjacima trebalo je 50% više vremena za sparivanje i pronošenje. Još više se to odnosi na količinu sperme u spermateci”. Ja isključivo radim sa dvodelnim nukleusima i to dva puta po šest rama i sa istim ulazim u zimu, razlog tome je osećaj pčela za količinu foromona u vosku i ulazak brojčanije u zimu jer je pokrivenost 12 rama sa urađenim satnim osnovama.

 

Praćenje kvaliteta proizvodnog društva

Jedan od  načina rada sa 6 ramnim DB nukleusima: pošto ću opisati više postupaka s kojima radim, a razlikuju se jedan od drugog u zavisnosti kada i kako želimo da iskoristimo istu novostvorenu zajednicu.
Pčelinja zajednica za reprodukciju prati se najmanjedve  godine da bi se sve osobine zapisale i konstatovale. Kada konstatujemo da je matica izuzetnog kvaliteta pod kvalitetom podrazumevamo da pčelinja zajednica u sebi ima najmanje 1/6 sanitarnih pčela koje če prepoznati i otkloniti sve bolesti koje se pojave u zajednicu.zatim dobra za prinos meda, da nije sklona velikoj rojbi,da nisu pčele iz košnice agresivne i napadaju druge pčelinje zajednice stvarajući grabež, da je pčelinja zajednica zdrava i radno raspoložena.

 

Rojenje

Maticu vadimo u nukleus sa dva rama starog legla, jedan meda, jedan perge i dva prazna urađena mlada gde je bar jedno leglo izašlo, sve to stavljamo u nukleus istresemo i malo pčele, sipamo vodu u skrajnji ram . Pčele starke vratiće se u svoju košnicu kojoj ćemo skinuti medište kod mene su na 20 rama ostaviću plodište sa 10 .Pčela će odmah  izvući matičnjake, a matica u nukleus počeće da leži u slučaju da nemamo nekog unosa možemo dodati stimulativno u zbeg jedan poluram sa medom radi stimulacije i pokretanja matice da počne sa zaleganjem,ili hranilicu sa sirupom može i pogača u zbegu.
Peti dan pokidaćemo matičnjake u košnici, zatim izvadimo ona dva rama iz nukleusa koji su ubačeni kao novi, a da je iz njih izašla bar jedna tura legla i ubacimo u centar legla, u  pčelinju zajednicu na ta dva rama mladog legla izvućice odmah kvalitetne matičnjake u velikom broju. A u nukleus matica nastavlja da polaže jaja. Deseti dan od stavljanja mladog legla ocenimo koliko možemo izvaditi matičnjaka, i toliko izvadimo iz jakih pčelinjih zajednnica ramove ( bez matice koja ostaje u pčelinju zajednicu matičnu) sa starim leglom medom pergom u nukleuse. Pčele starke vratiće se u svoje zajednice,iz nukleusa  obavezno na skrajnim ramovima sipati vodu u prazne ćelije. Jedanaesti dan mnogo tankim a i uzanim nožem pažljivo opkrajamo matičnjake i stavljamo u nukleuse na leglo uz pomoć čačkalica. Ostavimo i u pčelinju zajednicu iz koje vadimo matičnjake.

Dokle god se ovo radi hrana prihrana mora biti u izobilju. Čekamo da se vrate sa opolodnje kod vraćanja sa oplodnje bitno je  da tada ima unosa da mlade počnu što pre zaležanje gde da li ćemo nositi van pčelinjaka ili u vaš pčelinjak na vama je da odlučite? Ja imam i stacionarne i prenosne nukleuse. Stacionarni stoje na postolja između 3 ili 4 košnice tako da mi služe za pojačanje pčelinjih zajednica, a prenosni za ukrštanje i prodaju. Svake druge godine obavezno ubaciti po neku maticu iz pčelinjaka koji nije bio u kontaktu sa vašim. Ovo je jedan od načina proizvodnje za svoju upotrebu!!! Događa se da u jesen ostanu dosta nukleusa, jer isti nisu prodani ili su ostavljeni u rezervu da sačekaju proleće.
U proleće kada vidimo stanje na svoj pčelinjak i ako su proizvodna društva izašla iz zime lepo  bez gubitaka.da se ne moraju koristiti nukleusi celi već samo pomoć.

 

Proširenje nukleusa i pojačavanje pčelinjih zajednica

Uzimamo staro leglo bez pčele iz nukleusa jedan ram i dodamo zajednici kojoj je potrebna pomoć.
Kada smo završili sa tim budućim proizvodnim društvima i ustanovili da nam više pomoći od strane nukleusa ne treba. Šta dalje? Naši nukleusi počeće brzo da se razvijaju, doći ćemo u situaciju da istima treba veći prostor, preko zime smo napravili ili kupili košnice. Iste smo sredili, ofarbali, stavili broj radi evidencije, takvu košnicu stavićemo na mesto nukleusa. Poželjno je da ista bude ofarbana iste boje kao i nukleus da nam se ne rastura pčela.
Tada vadimo ramove redom kako su stajali u nucleusu i stavljamo u novu košnicu vodeći pri tome računa da nam perga ne bude do rama sa leglom, ako je do legla pomeramo za jedno mesto i na njegovo mesto stavljamo lepo urađen ram koji će moći matica da zaleži, a do istog stavimo pergu pošto su mi nukleusi šestoramni dodatkom još jednog ostalo nam je mesta za još tri koja ćemo ubaciti.
Sve te ramove poprskaćemo  povidonom rastvorenim u vodi i to po satonošama kada smo završili stavićemo u zbeg ram sa medom da bi vršili stimulativnu prihranu i izazvali maticu na veće zaležanje. Ta pčela iz nukleusa koja je prebačena u košnicu  doći će do brzog razvoja uz stimulativnu prihranu i takva zajednica biće proizvodna. Ja radim sa 70 momentalno duplim šesto ramnim nukleusima načinom rada sam prezadovoljan i uspešan razlog tome je poštujem ono iznad napisano.

 

 

 

 

Povezano

Iz ove kategorije