Redovno godišnje đubrenje voćnjaka

Ilustracija: đubriva, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: đubriva, foto: Svetlana Kovačević

Redovno godišnje đubrenje voćnjaka u rodu predstavlja jednu od osnovnih agrotehničkih mera u savremenoj voćarskoj proizvodnji. Đubrenjem voćaka osigurava se redovan i visok prinos, dobar kvalitet
plodova, i ravnoteža razvoja vegetativnih i generativnih organa.

U redovnom godišnjem đubrenju kod većine vrsta voćaka razlikuje se osnovno đubrenje, rano prolećno đubrenje i prihrana. Osnovno đubrenje koja se obavlja u jesen posle berbe predstavlja unošenje kompleksnih NPK đubriva sa malo azota u odnosu na fosfor i kalijum. U osnovno đubrenje spada i đubrenje stajskim đubrivom.
U ranom prolećnom đubrenju unosi se azot, najčešće 1/3 do 1/2 ukupne potrebe godišnje količine sa jednim od azotnih đubriva ili kompleksnim NPK đubrivima.

Vrstu, formulaciju i količinu mineralnih đubriva utvrditi po urađenoj agrohemijskoj analizi i po rezultatima analize. Đubrenje se obavlja prilikom prve prolećne obrade zemljišta. Prihrana se obavlja posle zametanja plodova krajem aprila azotnim ili NPK đubrivima sa naglašenim azotom .

Povezano

Iz ove kategorije