Kada saditi malinu

Ilustracija: Zasad maline u Raški
Ilustracija: Zasad maline u Raški

Pri podizanju zasada po sistemu žbunova potrebno je pre sadnje obeležiti sadna mesta. Brazde se najčešće otvaraju plugom koji je vučen malim traktorom, a jame se kopaju ašovom,  ili motikom. Ako je zemljište prethodno dobro pripremljeno, dovoljno je da brazde budu duboke 10 do 15 cm i jame budu dimenzija 20 x 20 x 15 cm.

Od pravilnog izbora vremena sadnje uveliko zavisi prijem i razvoj posađenih sadnica maline. Vreme sadnje zavisi od osobine sorte, načina razmnožavanja i ekoloških uslova datog područja. U principu, malina se može saditi u jesen od završetka vegetacije pa sve do proleća pred početak vegetacije.

Sorte crvene maline koje se razmnožavaju izdancima bolje je saditi u jesen,  ili u toku zime kada to vremenske prilike dozvoljavaju, nego u proleće. Pri jesenjoj sadnji sadnice se do proleća prime i koren se dobrim delom obnovi, pa se u proleće početkom vegetacije počinju normalno razvijati, dok je pri prolećnoj sadnji, a posebno u područjima i godinama kada u to vreme nema dovoljno padavina, znatno slabiji prijem i razvoj. U toplijim i suvljim područjima, kao i na lakšim propustljivim zemljištima je od posebnog značaja da se obavi jesenja sadnja. U vlažnijim područjima, na težim zemljištima ili u zasadima sa instaliranim sistemom za navodnjavanje može se postići dobar prijem i razvoj sadnica i pri ranijoj prolećnoj sadnji.

Kasna prolećna sadnja višestruko je nepovoljna zbog toga što se u to vreme počinju intenzivno razvijati pupoljci na korenu i podzemnom delu stabla, koji se vrlo lako očenjuju prilikom sadnje. Na taj način, pored lošijeg prijema razvija se i znatno manji broj izdanaka u prvoj i u narednim godinama, zbog čega se kasnije postiže ulazak u punu rodnost.

Sadnja maline iz kontejnerskih sadnica dobijenih kulturom tkiva može da se obavi do početka maja. Takve sadnice u kontejnerima (alveolama dimenzija 4×4 cm), visine su oko 10-15 cm i imaju 3-4 lista. One nastavljaju rast neposredno po sadnji i ne smeju biti izložene niskim temperaturama.

Sadnja remontantnih sorti maline obavlja se u jesen i tokom zime (kada to vremenski uslovi dozvoljavaju) na rastojanju 2,5-3 m x 0,5 m. Sa preporučenim rastojanjem potreban broj sadnica po 1 ha iznosi od 6.700 do 8.000.

Povezano

Iz ove kategorije