Naklijavanje krompira

Ilustracija: krompir na pijaci, foto: S,K,
Ilustracija: krompir na pijaci, foto: S,K,

U proizvodnji krompira pored kvalita i količine đubriva,  velika pažnja se poklanja pripremi semenskih krtola. Taj proces počinje od vađenja krompira i nastavlja se tokom perioda skladištenja pa sve do naklijavanja. Semenski krompir čuva se na temperaturi 3-4 stepena C, u zamračenim uslovimatokom 4-6 meseci, što je sortna karakteristika.

Suviše niske temperature dovode do izmrzavanja krompira, dok visoke uzrokuju rano klijanje.

Posebnu pažnju treba posvetiti naklijavanju semenskog krompira neposredno pre setve. Naklijavanje je proces tokom kojeg krtola posle faze fiziološkog mirovanja prolazi niz procesa u kontrolisanim uslovima da bi dala zdrave i jake klice. Naklijale krtole imaju niz prednosti u odnosu na one koje nisu podvrgnute procesu naklijavanja.
Naklijali krompir niče ranije, nakon nicanja dolazi odmah do ukorenjavanja i bržeg i ujednačenijeg rasta. Mere zaštite se lakše sprovode. Olakšano je i sprovođenje agrotehničkih mera, biljkama je omogućeno bolje iskorišćavanje vegetacionog prostora, a sam period vegetacije je kraći, odnosno skraćen je period od setve do nicanja, sazrevanje je ujednačenije i prinos je veći 10-15 %.

Za naklijavanje krompira potrebno je obezbediti odgovarajući prostor, ambalažu, temperaturu, vlažnost i svetlost. Prostor u kome se vrši naklijavanje treba da bude suv i da u njemu nema vlage po zidovima, te da je čist i dezinfikovan. Prostor za naklijavanje treba da bude bez direktnog osvetljenja i da se lako provetrava. Za naklijavanje se uzimaju krtole prosečne mase 60-70 gr. Za proizvodnju mladog krompira često se uzimaju sitnije krtole, jer daju manji broj stabljika, što rezultira ranijim vađenjem mladog krompira.

Temperaturu, vlažnost vazduha i jačinu svetlosti treba podešavati tokom naklijavanja da bi se dobile jake i zdrave krtole, odnosno izbegla pojava končastih klica. Na krtolama treba da budu klice dužine oko 2 cm, čvrste i intenzivne boje karakteristične za sortu. Naklijavanje je potrebno početi 8-10 sedmica pre setve, uz postepeno pobećanje temperature u prvoj fazi.

Krtole se rasporede u tankom sloju, plitke drvene ili plastične gajbe. Dužina perioda naklijavanja se može se regulisati povećanjem ili snižavanjem temperature. U prve 2-3 sedmice naklijavanja temperatura treba da bude oko 15 stepeni C, vlažnosT  od 85-90% i treba da je potpuni mrak. Prvo se pojavljuje vršna klica. Nakon pojave klice dužine 1-1,5 cm, temperatura se snižava na 8-10 stepeni C i krtole se izlažu difuznoj svetlosti 12 sati dnevno. Ova faza traje nekoliko sedmica i daje čvrste, kompaktne klice. Proces   naklijavanja krtola može se usporiti ako se temperatura snizi na 5 stepeni C.

Sečenje krtola je postupak kada se od jednog krompira dobiju 2-3 dela sa jednakim brojem okaca, odnosno klica. Sečenjem krtola se štedi semenski materijal , odnosno pobuđuje se klijavost. Ovo se najčešće koristi kod setve mladog krompira i na rastresitom zemljištu. Ne koristi se kod kasne setve i na teškim zemljištima. Sprovodi se u fazi naklijavanja 2-3 sedmice pre sadnje, da bi rana na krtoli, nastala sečenjem, zarasla.

Prilikom sečenja nož je potrebno redovno dezinfikovati. Pravilno presečen krompir treba da ima isti broj okaca, odnosno klica na levoj i desnoj strani. Sečeni krompir je slabijeg rodnog potencijala i zato se sadi gušće.

Prilikom sadnje blagovremeno se otkrivaju krtole koje nisu zdrave, odbacuju se i ketole sa nitastim klicama, pa se smanjuje broj zakržljalih biljaka i prazna mesta u gajenom usevu. Dobro naklijali krompir u toploj zemlji niče za 18-22 dana.

Povezano

Iz ove kategorije