Varenje hrane u složenom želucu preživara

Ilustracija: farma krava, foto: Svetlana Kovačević

Metaboličke specifičnosti preživara
Mikroorganizmi buraga su bakterije, praživotinje i gljivice. Najznačajnije su celulolitičke bakterije.“Ne hranimo kravu, nego mikroorganizme buraga”.Procesi varenja u buragu su mirkobijalno-fermentativni. Ovi mikroorganizmi ne postoje ni u jednoj drugoj sredini osim u buragu, gde jedino nalaze optimalne uslove za svoje opstanak. Naročito su osetljivi na variranje pH vrednosti i odgovara im samo uzak interval od 6,2 – 7,2

Izmešana hrana prolazi u mrežavac samo ako je sitnijih dimenzija čestica od 1-2 mm/L i veće gustine od 1,2 g/ml. Krupniji ingest se vraća preko jednjaka u usta i ponovo se žvaće. To je preživanje a stimuliše ga prisustvo dugih vlakana u hrani. Potom se ingest opet vraća u burag, meša se sa tamo prisunim ingestom i opet prolazi kroz mrežavac samo ako ispunjava napred navedene uslove. Pri tome u burag dospeva i velika količina pljuvačke, koja je bogata natrijum bikarbonatom, a to je pufer koji doprinosi očuvanju pH vrednosti buraga u optimalnim okvirima, za aktivnost mikroorganizama. Burag je kapaciteta 100-120 kg ingesta. Sirova vlakna ostaju i ne prolaze barijeru 24-48 časova dok druge čestice, koje se brže razlažu, ranije napuštaju mrežavac
Dalji tok varenja u sistemu prdželudaca

Dalji tok varenja hrane u sistemu predželudaca . Listavac ili omasum je malog kapaciteta (10 l) a naziv mu dolazi od karakteristične građe.Tu se odvija adsorbcija produkata varenja koji nisu adsorbovaniu buragu i mrežavcu. Takođe ovde se adsorbuju i voda, natrijum i fosfor (recirkulacija natrijum bikarbonata do pljuvačnih žlezda). Ovde nema fermentacionih procesa. Ovaj organ nemaju svi preživari (kamile, lame i alpake su tzv. lažni preživari)

Varenje u pravom želucu

Četvrti element kompleksnog želudačnog sistema preživara je sirište (abomasum) ili pravi želudac. Ima istu funkciju kao i želudac kod nepreživara. Njegova sluzokoža luči jaku kiselinu i brojne enzime, tako da se ovde odvija enzimatsko varenje hrane. Uglavnom se ovde vare materijali koji buragu nisu podlegli procesu fermentacije i to pre svega neki proteini i lipidi. Takođe ovde se vare proteini koje su sintetisali mikroorganizmi buraga.

Povezano

Iz ove kategorije