Ishrana ovaca u vreme laktacije

Ilustracija: Farma ovaca u Českoj
Ilustracija: Farma ovaca u Českoj

U vreme laktacije, ovce bi trebalo hraniti sa najkvalitetnijim kabastim hranivima.U tom periodu koristi se najkvalitetnije seno (livadso i lucerkino u odnosu 50:50%). Seno služi kao osnovni obrok a kao dopunski obrok treba koristiti prekrupljeno zrno žitarica sa sopstvenog imanja ili gotove krmne smeše koje se kupuju na tržištu.
Za ovce telesne težine oko 60kg potrebno je obezbediti 2-2,5 kg kvalitetnog livadskog i lucerkinog sena i 250-300 grama koncentrata dnevno. Za ovce sa blizancima količinu koncentrata treba udvostručiti. Ako se ne može obezbediti dovoljno sena treba planirati pripremu silaže (odnos potrebnih količina sena i silaže
je 1:3).
U prva dva meseca laktacije ovce treba da imaju na raspolaganju 5- 6 kg silaže i 0,5-1kg kvalitetnog sena. U kasnijem periodu količina hrane se smanjuje (silaža 4-5kg; seno 0,4-0,6kg; koncentrat 150-200gr). U zimskom periodu ne davati hladnu i smrznutu silažu.
U ishrani ovaca u ovom periodu treba praktikovati tri obroka dnevno i ne smeju se činiti velike i nagle
promene obroka.

Hranjenje vršiti van ovčarnika osim u ekstremno hladnim i vetrovitim periodima. Ovcama je potrebno obezbediti so da ližu po volji. Isto tako potrebno im je obezbediti čistu i stalno dostupnu vodu čija temperatura u zimskom periodu nije ispod 18  °C.
Prelaz sa zimskog na letnji obrok mora biti postepen. Ne napasati ovce dok ima rose ili slane.

Povezano

Iz ove kategorije