Kako sačuvati povrće u trapovima

Ilustracija: šargarepa, foto: pixabay
Ilustracija: šargarepa, foto: pixabay

U zimskom periodu dok se povrće čuva u trapovima i podrumuma mora se redovno kontrolisati. Temperatura u trapu meri se termometrom postavljenim u šupljinu ventilatora, kada su niske temperature ventilator treba zatvoriti (slamom, senom ili krpom). Temperaturu meriti u sredini trapa, jer u toku jeseni i zime u ukopanim trapovima niži slojevi povrća imaju višu temperaturu od gornjih slojeva, tek u proleće temperatura svih slojeva se izjednačava. U nadzemnim trapovima temperatura se povećava od osnove prema vrhu i ta razlika može biti 3-4 °C.

U krajevima gde su zime suviše jake trap se može pokriti sa dva sloja slame i zemlje, s tim što se drugi sloj slame i zemlje stavljati pred pojavu jačih mrazeva. Ako se tempertura u trapu poveća iznad normalne, moraju se otvoriti ventilacioni otvori u toku 1-2 sata u zavisnosti od spoljne temperature. Povećana  temperatura u trapu koja se ne može smanjiti otvaranjem ventilacionih otvora ili ako se primeti na trapu ulegnuće zemlje ukazuje nam na pojavu bolesti, truljenja ili klijanja povrća i tada treba otvoriti trap, povrće ponovo složiti I pokriti pošto se izbaci povrće koje je počelo da se kvari.

Svaka vrsta povrća ima posebne zahteve za temperaturom i vlagom, koji određuju dužinu čuvanja. Treba napomenuti da je optimalna temperatura za čuvanje merkantilnog krompira 6-8°C, a semenskog 3-4°CC, optimalna vlažnost vazduha u skladištu je 92-95%.

Ako je temperatura manja od +3 °C merkantilni krompir dobija sladunjav ukus zbog povećanog sadržaja

šećera. Za korenasto povrće optimalni uslovi čuvanja su temperatura 2-3ºC i relativna vlažnost oko 95%. Ako uslovi čuvanja ne odgovaraju povrću može doći će do smanjenja kvaliteta samog proizvoda, tj. plodovi uvenu, sparuše se, postaju žilavi i slično.

Povezano

Iz ove kategorije