Za poljoprivredu 27 miliona dinara

Ilustracija: njiva, foto: S. K.
Ilustracija: nive, foto: S. K.

Pokrajina Vojvodina preko tri javna konkursa ponudila je ukupno 27 miliona dinara za naučno stručne aktivnosti u poljoprivredi, subvencionisanje kamata kod Razvojnog fona i podstićanje programa značajnih za zaštitu i spasavanje od požara.

Za podsticanje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara udruženjima građana ponuđeno je ukupno 20 miliona dinara.

Maksimalna isplata bespovratnih sredstava je 600.000 dinara a prijave se mogu podneti do 2. aprila.

Za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja opredeljeno je pet miliona dinara, a maksimalan iznos po prijavi je milion dinara.

Korisnici ovog novca mogu biti obrazovne i naučnoistraživačke ustanove sa teritorije Vojvodine koje se korisnicima budžetskih sredstava a osnivači su im pokrajina ili republika.

Za subvencionisanje kamata na kredite Razvojnog fonda Vojvodine za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže ponuđeno je ukupno dva miliona dinara.

Povezano

Iz ove kategorije