PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA SADNJU VOĆA

Ilustracija: Sadnja, foto:R.C.
Ilustracija: Sadnja, foto:R.C.

Kopanje jama, kao priprema zemljišta za sađenje voćaka je ekstenzivniji način pripreme i gde god je to moguće treba ga izbegavati.

 Primenjuje se samo na strmim zemljištima, s nagibom većim od 120, na kojima se, zbog erozije, ne bi smelo rigolovati. Jame se kopaju i za sađenje voćaka na manjim površinama gde je ekonomski neopravdano ili nemoguće sprovesti duboko oranje (na okućnicama, u baštama i sl.).

 Jame se kopaju po razmeravanju zemljišta, odnosno, na parceli gde će se saditi voćke prvo se izvrši obeležavanje mesta za sadnju.  Obično se kopaju okrugle jame širine 0,80 do 1,0 – 1,20 m, a dubine 0,60 do 0,70 m. Prilikom kopanja jama oranični sloj – prvi ašov (30 cm) stavi se na jednu stranu, a zdravica – drugi ašov (od 30 do 60 cm) na drugu stranu.  Pri zatrpavanju ubacuje se u jamu površinski – oranični (prvi ašov) zemlje, a zatim zemlja drugog ašova. Ako je zemlja drugog ašova – zdravica teška, zbijena, ostatak jame dopunjava se zemljom sa strane, a zemlja drugog ašova rastura okolo na mesto oranične zemlje. U jame se tada dodaju i mineralna đubriva sa što manje azota.

Jame se mogu kopati i mašinskim putem, ali bolje su ručno iskopane jame.

Rupe za sadnju poželjno je kopati ranije u jesen, nezavisno da li se planira prolećna ili jesenja sadnja. Niske temperature u toku zimskog perioda će uticati na rastresitost glinovitog sloja, karakterističnog za teže tipove zemljišta – prolećna sadnja. Na produktivnim zemljištima rupe se mogu kopati neposredno pred sadnju (najmanje dve nedelje).

Povezano

Iz ove kategorije