Zaštitite voće pre kretanja vegetacije

Ilustracija: zasad jabuke, foto: R.C,
Ilustracija: zasad jabuke, foto: R.C,

Malina i kupina (Rubus sp.) su jagodaste voćne vrste koje mogu pretrpeti velike štete od prouzrokovača sušenja lastara i lista maline i kupine(Didimella aplanata). Lišće se suši i opada a lastari dobijaju kestenjaste pege. Tu se parazit i održava. Mere suzbijanja: Odmah posle berbe neophodno je ukloniti biljke koje su donele rod da se zaraza ne bi sa njih prenela na mlade lastare, i ne ostavljati previše guste zasade preko zime. Obavezno je mlade lastare oprskati bakarnim preparatima.

Kruška (Pirus communis) trpi značajna oštećenja od napada kruškine buve Psylle pyri. Najveće štete čini na mladim izdancima a ujedno je prenosilac fitoplazme koje su odgovorne za brzo propadanje stabala kruške. Lišće se kovrdža i opada a plodovi su sitni i zakržljali. Preporučuje se zaštita u zimskom periodu mineralnim uljima. Protiv
kruškine buve koristiti : Cipkord 20EC 0,03% + Galmin 3%.

Jabuka (Malus domestica) je biljka čija je proizvodnja nemoguća bez primene zaštitnih sredstava jer je domaćin većeg broja bolesti i šteočina. Velike štete može joj naneti kalifornijska štitasta vaš Quadrispidiotus perniciosus, ako se preventivno ne vrši njeno suzbijanje. Preporučuje se prskanje mineralnim uljima nakon utvrđivanja brojnosti.
Preporučuje se radi ekonomičnosti ako brojnost ne prelazi prag štetnosti ne koristiti mineralna ulja nego samo bakarne preparate radi preventine zaštite od Venturie inequalis prouzrokovača čađave krastavosti plodova jabuke.

Povezano

Iz ove kategorije