Biljana Petrović: Najveći iznos podsticaja bio je u 2020.

Ilustracija: Biljana Petrović, foto: Agropress
Ilustracija: Biljana Petrović, foto: Agropress

Na konferenciji AGRO BELGRADE 2021. učestvovala je i direktorka Uprave za Agrarna plaćanja, Biljana Petrović,  koja je tom prilikom istakla da se svi podsticaji  isplaćuju preko Uprave za Agrarna plaćanja, gde u toku godine stigne veliki broj zahteva, koje treba obraditi i isplatiti poljoprivrdnicima.

,, U 2020. godini  isplatili smo 11 milijardi dinara, što je bio najveći iznos posticaja koji je isplaćen u poslednih nekoliko godina, to su  podsticaji za investiciju, ulaganje u mehanizaciju, opremu, izgradnju. Nastavljamo da radimo i dalje,  novo je da imamo Svetsku banku, ozbiljan projekat, na kome se dugo  radilo, i očekujemo dobre rezultate, istakla je Petrovićeva i dodala:

„Nastavljamo i sa subvencijom  kamatnih stopa, to je saradnja sa bankama, da poljoprivrednici sa nižom kamatnom stopom mogu da nabave mehanizaciju, kako bi od Ministarstva poljoprivrede dobili 50 do 65%, u zavisnosti na kojoj teritoriji rade. Ono što smo takođe prošle godine uradili, u saradnji sa banakama, 17 milijardi dinara kredita je isplaćeno kao podrška poljoprivredi. Od toga je nekih 82% bilo ulaganja u takozvanu likvidnost, gde smo pomogli poljoprivrednicima da se nedostatak živog novca u određenim momentima nadoknadi kreditima koje smo subvencionisali, kamatna stopa je bila 1% u dinarima, sa rokom otplate do 36 meseci, tako da smo tu odgovorili na njihove potrebe.  Imamo jak tim u celom ovom projektu, ono što je negde poljoprivrednicima veoma zanimljivo pokazalo se da se najviše interesovanja javlja kod takvih podsticaja, jeste da poljoprivrednici na osnovu profakture traže odobrenje projekta. Nešto što je po prilično slično IPARD-u, s tim što ne moraju da ulažu svoj novac sa neizvesnošću da li će dobiti podsticaj,  ili ne. S druge strane, taj neki deo kredita koji će dobiti od poslovne banke i procenat koji će uložiti u započinjanje samog projekta bude mnogo manji nego inače.

 „Onaj koji prvi podnese zahtev ima najveći prioritet za podsticaj. Mi kao Uprava za agrarna plaćanja imamo neka pravila po kojima se rade i obrađuju zahtevi. Ono što je jako bitno naglasiti svim poljoprivrednicima, jeste da onako kako stižu zahtevi tako se obrađuju, po danu pristizanja dokumentacije u Upravu, s tim da je negde pravilo pokazalo da je u proteklih nekoliko godina da ipak najveći broj zahteva stiže na kraju samog poziva, poslednji dan, pa onda imaju utisak da dugo čekaju, istakla je na kraju Biljana Petrović.

Povezano

Iz ove kategorije