Ovo morate znati kod tova pilića

Ilustracija: pilići, foto: S.K.
Ilustracija: pilići, foto: S.K.

Uspeh u tovu pilića zavisi od brojnih činilaca, ovom prilikom podsećamo vas na neka osnovna pravila:

 • Jednodnevne piliće treba nabavljati od pouzdanih dobavljača. Dobar kvalitet pilića je preduslov uspeha u tovu.
 • Obezbediti brz i udoban transport. Leti,piliće treba transportovati rano ujutru ili noću.
 • Objekte za tov pilića treba dobro pripremiti, temeljno ih oprati i dezinfikovati. Hranilice i pojilice, takođe, treba dobro oprati i dezinfikovati. Nakon toga, treba uneti čistu prostirku i rasporediti je po površini poda u sloju debljine 8 do 10 cm. Po unošenju prostirke treba izvršiti fumigaciju.
 • Na 24 sata, pre useljenja pilića, objekat se provetrava, a zatim se zagreva na adekvatnoj temperaturu.
 • U objekat za tov pilića, treba naseljavati jednu generaciju pilića, istog porekla, uz poštovanje principa „ sve unutra – sve napolje“
 • Izolovati objekat ogradom od okoline, postaviti dezobarijeru kako za vozila, tako i za ljudstvo koje ulazi i radi u objektu.
 • Obezbediti adekvatnu naseljenost u objektu, pri čemu treba voditi računa da se ona menja tokom perioda tova. Na početku tova, računa se sa 40 do 50 pilića po kvadratnom metru, a na kraju tova je to 14 pilića po kvadratnom metro.
 • Prvih nedelja potrebno je obezbediti adekvatnu temperaturu u objektu. Prvog dana temperatura u objektu treba da bude 32 do 33 °C, prve nedelje 29 do 30 °C, druge 26 do 28 °C, treće 24 do 25 °C, četvrte 23 °C , a kasnije 20 °C. Dobar odgajivač treba da prati ponašanje pilića, i shodno njihovom ponašanju treba da koriguje temperaturu u objektu.
 • Obezbediti dobro provetravanje objekta.
 • Obezbediti hranu dobrog kvaliteta. Hranu treba nabavljati od proverenih proizvođača stočne hrane.
 • Proveriti kvalitet vode kojom se napajaju pilići.
 • Pilićima je neophodno obezbediti adekvatno osvetljenje.
 • Sprovoditi mere protiv glodara i insekata.
 • Neškodljivo uklanjati uginule piliće, zakopavanjem, spljivanjem ili bacanjem u posebno izgrađenu jamu – grobnicu.
 • U uslovima opasnosti od ptičjeg gripa zatvarati objekte, onemogućiti kontakt sa drugim pticama.
 • Zaštitu pilića od bolesti sprovoditi prema preporuci lokalne veterinarske službe.
 • Proizvodnu i zdravstvenu evidenciju treba redovno voditi.

Povezano