Kako protiv lucerkine bube

Ilustracija: lucerka, foto: pixabay
Ilustracija: lucerka, foto: pixabay

U negotinskoj opštini usevi lucerke se nalaze u fazi porasta ( oko 15 cm visine). Kraj marta je period kada počinje aktivnost lucerkine bube, značajne štetočine ove kulture.

Lucerkina buba (Phytodecta fornicata) je monofagna vrsta i hrani se samo na lucerki. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga u zemiljištu na dubini 5-25 cm.

U proleće kada se zemljište zagreje do temperature od 10-12⁰C, počinje aktivacija imaga, parenje i ishrana koja je intenzivnija sa porastom temperature i pri smanjenoj vlažnosti vazduha. Imago prvo oštećuje list grizući ga po obodu u vidu nepravilnih izgrizlina, a zatim se hrani čitavom liskom ostavljajući samo glavne nerve. Štete nanose larve i imaga i izraženije su kada se na lucerištima istovremeno nalaze oba razvojna stadijuma.
Suzbijanje ove vrste se vrši kada njena brojnost dostigne 20 jedinki/m2 a za tu svrhu primenjuju se insekticidni preparati (a.m. deltametrin,acetamiprid i dr.) uz obavezno poštovanje preporučene karence.

Povezano