Kako se boriti protiv krečnog legla?

Ilustracija: Pčelinjak, foto: Slobodan Jevtić
Ilustracija: Pčelinjak, foto: Slobodan Jevtić

Ova odavno poznata zarazna bolest pčelinjeg legla, koju prouzrukuje specijalna gljivica, uznemirava mnoge pčelare. Ne ulazeći u detaljan opis prouzrokovača krečnog legla, ukazujemo na nekoliko bitnih faktora koji pogoduju pojavi krečnog legla:

– slaba društva koja nemaju dovoljno pčela da pokriju leglo i koja su imunološkii biološki veoma podložna pojavi krečnog legla
– gladna društva
– prekomerna vlaga u košnici i na pčelinjaku
– pojava čestih kiša

Prilikom otkrivanja bolesti krečnog legla kod pčela, izuzetno je važno reagovati na vreme. Naime, ukoliko pčelar već sa prvim simptomima bolesti reaguje i utvrdi , moguće je spasiti bar deo društva. Da biste bili sigurni da je u pitanju bolest kamenog legla, osim kontrole izgleda saća veoma je važno proveravati da li i koliko ima uginulih pčela oko košnice. Ukoliko je njihov broj naglo povećan, pokupiti 10-15 uginulih jedinki u papirnu kesu i odneti ih na analizu u laboratoriju, zajedno sa komadom saća koje treba da veličine najmanje 10 puta 10 santimetara. Ukoliko je zaraza tek u početnom stadijumu pčele se mogu spasiti prebacivanjem u čistu košnicu, i na zdravo saće uz obaveznu zamenu matice. Prilikom ovog posla neophodno je zaštititi oči i disajne organe, jer gljivica može da se zapati u nosnim šupljinama čoveka. Med iz obolele košnice smatra se zaraženim i nije dobar ni za ljudsku upotrebu, pa je najbolje baciti ga.

Tokom brojnih istraživanja stručnjaci su kameno leglo tretirali sa više preparata, namenjenih za druga gljivična oboljenja. Nažalost, lekovi koji su se ranije koristili na bazi nistatina nisu dali zadovoljavajuće rezultate, tako da za ovu bolest još uvek nema efikasnog leka.

Ilustracija: Pčele ispred košnice, foto: Slobodan Jevtić
Ilustracija: Pčele ispred košnice, foto: Slobodan Jevtić

U slučaju da je pčelar nije na vreme primetio pojavu ove bolesti, koja je već zahvatila dobar deo košnice, jedini način da se zaustavi širenje zaraze je spaljivanje okvira sa zaraženim leglom i pčelama dok se košnica podvrgava temeljnoj dezinfekciji.

Kao i kod većine drugih bolesti koje napadaju pčele i kod kamenog legla je važna preventiva kako bi se sprečio nastanak gljivičnih infekcija. Najbolje je prevenciju vršiti uz primenu mera dobre pčelarske prakse. Ovo se pre svega odnosi na položaj i mesto postavljanja košnice. Preporučuje se da to bude sunčana strana, da košnice budu zaštićene od hladnog i vlažnog vetra. Tokom zime neophodno je obezbediti adekvatnu ventilaciju u košnici tako da se vlaga ne zadržava na saću. Pčelinja društva uvek snabdevajte sa dovoljno kvalitetne hrane, a oko samih košnica održavajte higijenu. Održavanje opšteg zdravlja pčela, jedan je od najvažnijih preduslova za sprečavanje bolesti pčela, pa i nastanka kamenog legla.

Povezano

Ilustracija: Selidba, foto: Tatjana Mrdak

Seoba pčela

Savremeno pčelarstvo, okrenuto ekonomičnosti i produktivnosti se ne može ni zamisliti bez seobe pčela na

Opširnije »

Iz ove kategorije