Kako prepoznati kvalitetan rasad

Ilustracija: rasad, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: rasad, foto: Domaćinska kuća

Proizvesti kvalitetan rasad je osnova za dalju uspešnu proizvodnju povrća,  bilo u plasteniku ili na otvorenom. Kvalitet rasada se najbolje može oceniti golim okom. Rasad treba da bude visine karakteristične za vrstu i sortu povrća.

Visina stabljike 15-20 cm, elastična, koja može da se savija, ali da ne puca, sa 6 do 8 stalno razvijenih listova koji imaju tamno zelenu boju. Najvažnije je da rasad nije prerastao, odnosno kako proizvođači kažu zbijen rasad. Visina stabla između hipokotila i epikotila treba da je što kraća, odnosno rastojanje od površine zemljišta do kotiledonih listova i od kotiledonih listova do prvog stalnog lista trba da bude što kraća.

Prisustvo kotiledonih listića na biljci znači da biljka u toku svog životnog ciklusa od nicanja do rasađivanja nije preživela nijedan stres, odnosno da je rasla u idealnim uslovima. Prisustvo malja na biljci paradajza znači da se radi o kvalitetnom rasad koji nije bio izložen temperativnim šokovima. Veoma često na vrhu stabljike počinje da se formiraju prvi cvetovi. Takav rasad je idealan za rasađivanje i brže se adaptira na nove uslove nakon rasađivanja.

Povezano

Iz ove kategorije