Koliki su podsticaji u organskoj proizvodnji

Ilustracija: organska poljoprivreda, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: organska poljoprivreda, foto: Domaćinska kuća

Prema propisima za organsku proizvodnju u Srbiji period konverzije zavisi od toga šta proizvođač namerava da gaji: dve godine pre setve za jednogodišnje useve, (uključujući i višegodišnje krmne biljke i pašnjake), i tri godine za višegodišnje zasade pre prve berbe. Na zahtev proizvođača koji je zaključio ugovor sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom i nakon obavljene prve kontrole, dužina trajanja perioda konverzije može se skratiti uz dostavljanje potrebnih dokaza, ali se može i produžiti na predlog sertifikacione organizacije. Što se tiče novčanih ulaganja to zavisi od više faktora: vrste proizvodnje, nivoa razvoja i obezbeđenosti potrebnih uslova na samom gazdinstvu i sl. Pre svega ovoga sam proizvođač treba da postavi sebi pitanje da li je njegovo gazdinstvo pogodno za organsku proizvodnju i da li ima tržište za svoje proizvode.

Ilustracija: zelena salata, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: zelena salata, foto: Domaćinska kuća

Proizvođači koji su uključeni u organsku biljnu proizvodnju mogu u 2021. godini da ostvare podsticaje uvećane za 400% , u odnosu na subvencije za konvencionalnu proizvodnju odnosno 26.000 dinara po hektaru. Maksimalni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari je 520.000 dinara. Stočari koji se bave organskom proizvodnjom imaju 40 % uvećane subvencije u odnosu na konvencijalne uzgajivače.

 

Povezano