Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za poljoprivrednike

Ilustracija: navodnjavanje, foto: Domaćiska kuća
Ilustracija: navodnjavanje, foto: Domaćiska kuća

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište objavila je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje, iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja i stavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje napuštenog obradivog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenom.

Pravo na korišćenje sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje i to za opremu nabavljenu u 2021. godini može da ostvari fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,  naučno-istraživačka organizacija, fakultet i institut,ustanova, srednja stručna škola u području rada poljoprivrede i visoka škola strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede koju je osnovala Republika Srbija, privredno društvo: mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo,  preduzetnik ili zemljoradnička zadruga.

Podnosilac prijave pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje i to za opremu nabavljenu u 2021. godini, može da ostvari ako je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu i ako je upisao u Registar parcele na kojima se postavlja oprema za navodnjavanje, ako za predmetno investiciono ulaganje ne koristi i neće koristiti podsticaje, subvencije i donacije po drugom osnovu i kod drugih organa i institucija i ako podnese najviše jednu prijavu koja se odnosi na nabavljenu opremu minimalne vrednosti 40.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Iznos sredstava koji se odobrava je do 60 posto vrednosti nabavljene opreme za navodnjavanje bez uračunatog poreza na dodatu vrednost na koju se odnosi prijava i koja se smatra prihvatljivim investicionimulaganjem u smislu ovog konkursa.

Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po podnetoj prijavi iznosi 3.000.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Prijava na Konkurs podnosi se zaključno do 24. maja.

ISKOP/BUŠENJE BUNARA U FUNKCIJI NAVODNJAVANJA

Podnosilac prijave pravo na korišćenje sredstava za iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja može da ostvari ako je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar u aktivnom statusu, ako je upisao u Registar parcelu koja je zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju (njiva, vrt, voćnjak, vinograd, livada, pašnjak i trstik) na kojoj treba da se vrši iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja i vlasnik je te parcele.

Podnosilac prijave pravo na korišćenje sredstava za iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja može da ostvari ako za predmetno investiciono ulaganje ne koristi i neće koristiti podsticaje, subvencije i donacije po drugom osnovu i kod drugih organa i institucija i ako podnese jednu prijavu koja se odnosi na iskop/bušenje jednog bunara u funkciji navodnjavanja.

Sredstva za realizaciju radova na iskopu/bušenju bunara u funkciji navodnjavanja se odobravajuu visini do 80 posto po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, odnosno do 3.000 dinara po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 180.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Prijava na Konkurs podnosi se zaključno do  24. maja.

STAVLJANJE U FUNKCIJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNjE NAPUŠTENOG OBRADIVOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SKLADU SA NAMENOM

Podnosilac prijave pravo na korišćenje sredstava može da ostvari zastavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje napuštenog obradivog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenomako je vlasnik obradivog poljoprivrednog zemljišta koje je u javnoj evidenciji Republičkog geodetskog zavoda upisano kao njiva, voćnjak, vinograd ili livadapo vrsti, koje se nalazi na teritoriji Republike Srbije i koje se ne koristi za poljoprivrednu proizvodnju, odnosno na kojem nisu preduzete agrotehničke i druge mere održavanja poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju usled čega je ono zakorovljeno i/ili obraslo višegodišnjim rastinjemi ako napušteno obradivo poljoprivredno zemljište stavi u funkciju poljoprivredne proizvodnje, odnosno koristiu skladu sa namenom najkasnije do 15. oktobra 2021. godine(kao vlasnik tog zemljišta koji je nosilac ili član komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva ili je zakupodavac na osnovu ugovora kojim daje u zakup ili na korišćenje zemljištedrugom licu upisanom u Registar kao nosilac ili kao član komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu).

Napušteno obradivo poljoprivredno zemljište smatra se stavljenim u funkciju poljoprivredne proizvodnje uklanjanjem korova, višegodišnjeg rastinja, sprovođenjem agrotehničkih i drugih mera(sprovođenje pripreme zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju: osnovna obrada, setva, ishrana i zaštita useva i višegodišnjih zasada i kosidba prirodnih livada i dr.).

Podnosilac prijave može da ostvari pravo na sredstva za korišćenje napuštenog obradivog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenom ako podnese jednu prijavu koja se odnosi ukupnu površinu napuštenogobradivog poljoprivrednog zemljišta od jednog do deset hektara.

Prijava na Konkurs podnosi se zaključno do 10. maja.

Konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti poštanskim putem, na adresu:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,Uprava za poljoprivredno zemljište, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, ili neposredno u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (u zatvorenoj koverti) na navedenoj adresi, Beograd, Nemanjina 22-26.​

Sve informacije u vezi sa raspisanim Konkursom, svim zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima,kao i stručna pomoćprilikom popunjavanja, obrade obrazaca i provere potrebne dokumentacije za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na subvencije,dostupne su u Odeljenju za privredu i poljoprivredu – Odsek za poljoprivredu i razvoj sela grada Leskovca,Trg revolucije 45, kontakt telefon 016/ 241-914 ili 016/245-517, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Povezano