Zaštita paprike

Ilustracija: paprika u plasteniku, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: paprika u plasteniku, foto: Domaćinska kuća

Usevi paprike se nalaze u fenofazi 4-6 razvijenih listova. Vizuelnim pregledom useva paprike, registrovano je prisustvo krilatih jedinki i početak formiranja kolonija lisnih vaši (Aphididae).
Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, vaši su i prenosioci biljnih virusa među kojima je u proizvodnji paprike najznačajniji virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus – CMV). Proizvođačima se preporučuje obilazak useva radi utvrđivanja prisustva ovih štetočina. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo, preporučuju se hemijske mere zaštite insekticidom na bazi a.m. acetamiprid (Tonus, Afinex) u dozi 0,25-0,4 kg/ha.
Uslovi u kojima se odvija proizvodnja pogoduju razvoju i širenju prouzrokovača bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv. Vesicatoria).

U cilju zaštite paprike proizvođačima se preporučuje tretman nekim od bakarnih preparata:
-Fungohem SC, Everest (a.m. bakar-hidroksid), u koncentraciji 0,4-0,6% ili Champ DP (a.m. bakarhidroksid), u dozi 2 kg/ha.

Povezano

Iz ove kategorije