Kada je pravo vreme za berbu trešanja

Ilustracija: trešnje, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: trešnje, foto: Domaćinska kuća

Vreme berbe trešnje  se može izvesti na osnovu boje pokožice, sadržaja rastvorljive suve materije, organoleptički ili na osnovu sile odvajanja ploda od peteljke:

  • Boja ploda se najčešće koristi kao indikator. Plod treba brati kada dobije karakterističnu boju za tu sortu.
  •  Postoje uređaji za merenje obojenosti plodova (spektrokolorimetri) ali su ovi uređaji veoma skupi i koriste se u naučnim institutima.
  • Sadržaj rastvorljive suve materije je manje pouzdan pokazatelj za određivanje vremena berbe, jer dosta varira u zavisnosti od lokaliteta, vremenskih uslova i visine prinosa. Plodovi trešnje u većini slučajeva u vreme berbe sadrže 12-20 % suve materije. Određivanje suve materije se obavlja sa refaktrometrom.
  • Organoleptička ocena se određuje na osnovu izgleda i ukusa, i mora da bude veoma izražajna jer se posle berbe ne poboljšava.
  • Sila odvajanja ploda od peteljke se koristi kao indikator za određivanje vremena berbe kod plodova koji se beru mehanizovano uglavnom kod višnje. Najbolje je koristiti kombinovano sve metode kako bi se odredilo optimalno vreme berbe.

Povezano

Iz ove kategorije