Prijave za dodelu pomoći

Ilustracija: TO Raška, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: TO Raška, foto: Svetlana Kovačević

Evropska unija je nastavila da podržava turistički sektor u Srbiji. Nakon izbijanja pandemije COVID-19, turistički radnici su se suočili sa mnogim izazovima. Jedan od njih je i primena neophodnih zdravstveno-bezbednosnih mera u cilju sprečavanja širenja virusa. Donacija Evropske unije od 662000 evra, koju čine vredna oprema i dezinfekcioni materijal, omogući će turističkim radnicima širom zemlje da svoj posao obavljaju u skladu sa propisanim merama, kako bi svojim gostima priuštili bezbedan boravak. Projekat „#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam“ je realizovao ovu intervenciju u sklopu anti-COVID mera. Svaki korisnik je deo dobrovoljne sertifikacione šeme „Čisto i sigurno“, inicijative za turistička preduzeća da primene čitav niz mera kojima garantuju potpunu bezbednost gostima.

Nakon svečanog događaja kojem su prisustvovali Sem fabrici, šef Evropske Delegacije u Republici Srbiji, Tomas Šib, ambasador SR Nemačke, Jadranka Joksimović, ministar EU integracija i Miroslav Knežević, šef kabineta ministarstva turizma, otpočela je distribucija „Čisto i sigurno“ materijala.

Paketi opreme su stigli i do opštine Raška u sledećim količinama i vrstama materijala:

Benzinski atomizer 12 kom
Akumulatorski atomizer 6 kom
Ručna pumpa 5 lit 200 kom
Ručna pumpa 12 lit 200 kom
Električni proizvođač magle 10 kom
UV lampe 100 kom
Bez kontaktni termometar 50 kom.
Zaštitne naočare 50 kom
Zaštitno odelo 50 kom
Dezo barijere 100 kom
Zaštitne maske 3.000 kom
Dezificijens (benzalconium chloride)  5 lit pakovanje   160 kom
Dezificijens (alkohol)  20 lit pakovanje   210 kom
Dezificijens (benzalconium chloride)  5 lit pakovanje   96 kom

Krajnji korisnici ove pomoći su fizička i pravna lica sa teritorije opštine Raška koja su evidentirana u CENTRALNOM INFORMACIONOM SISTEMU U UGOSTITELjSTVU I TURIZMU  REPUBLIKE SRBIJE   E-TURISTA iz sledećih kategorija objekata:

Seoska turistička domaćinstva;
Kuće, sobe, apartmani;
Objekti koji se ne kategorizuju a imaju obavezu evidentiranja u CIS e-turista.

Pored podrške turizmu kroz „Čisto i sigurno“, EU je kroz projekat „#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam“ već opredelila milion evra, kao bespovratnu pomoć privatnom turističkom sektoru istočne i jugoistočne Srbije. Ovom donacijom EU je značajno doprinela otklanjanju posledica izazvane pandemijom i omogućila mnogim privatnicima da poboljšaju svoje turističke usluge.

„#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam“ je projekat koji je svoj rad započeo pre izbijanje pandemije, novembra 2019, sa ciljem da podstakne razvoj turizma u istočnoj Srbiji i Donjem Podunavlju. Projekat finansiraju Evropska unija i Vlada Savezne Republike Nemačke, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Sve informacije i prijave za dodelu pomoći možete dobiti na e-mail adresi:  turizam@raskaturizam.rs

Povezano

Iz ove kategorije