Smeštaj teladi

Ilustracija: farma teladi, foto: S.K.
Ilustracija: farma teladi, foto: S.K.

Jedan kraći period po telenju, telad treba držati na slami pored majke, a onda ono ide u individualni i grupni smeštaj.
Individualni smeštaj

Vrlo je poželjno da telad bude u individualnom smeštaju do 4 nedelje života jer pokušavaju da sisaju jedni druge čime se lako mogu zaraziti. Kućice za telad,boksovi ili mobilni kavezi mogu biti upotrebljeni za individualni smeštaj. Ovaj smeštaj treba biti tako konstruisan
tako da obezbeđuje dovoljno svežeg zraka bez promaje i dobru zaštitu od vetra, kiše i hladnoće.
Pošto je teško stvoriti klimatske uslove u zatvorenom prostoru, telad je dobro smestiti i napolju. Pored svega ovoga, potrebno je teladi pružiti i čisto okruženje sa suvom prostirkom.

Grupni smeštaj

Posle perioda individualnog smeštaja tj. nakon 4 nedelje života, telad se može držati u grupama od 3-5 grla po boksu i to na prostirci od slame, a individualni boksevi se sada mogu očistiti, dezinfikovati i ostaviti prazni najmanje nedelju dana za narednu telad.
Telad mogu biti smeštena grupno u sistemu boksova sa rešetkastim podom. Najvažnije je da svako tele ima dovoljno prostora, da su boksovi dovoljno čisti i udobni.

Povezano

Iz ove kategorije