Kako protiv pepelnice leske

Ilustracija: zasad leske, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: zasad leske, foto: Svetlana Kovačević

Simptomi se javljaju u julu i avgustu na naličju lista se pojavljuje brašnasta sivo bela micelija to su konidije i konidiofore gljive. Zaraženi listovi, menjaju boju u žutu, a kasnije u braonkastu i na kraju opadaju.Gljiva obrazuje hife koje ulaze u međućelijski prostor lista i obrazuje endofitnu miceliju.
Hemijsko tretiranje se može obavljati fungicidima kao što su Kosan,Tilt,kvašljivim sumporom,Karathane(a.m.dinokap) i dr.kada se pojave prvi simptomi.Broj tretiranja zavisi od vremenskih uslova i jačine napada. Od mehaničkih mera suzbijanja važno je sakupljanje i paljenje opalog lišća ili zaoravanje lišća(da ne ostane na površini zemljišta) pošto parazit prezimljava u opalom lišću.

Povezano

Iz ove kategorije