Koliko je bitan sadni materijal

Ilistracija: zasad maline, foto: Domaćinska kuća
Ilistracija: zasad maline, foto: Domaćinska kuća

Sertifikacija sadnog materijala pre svega uređuje rasadničku proizvodnju,matične biljke moraju biti proizvedene metodom kulture tkiva, i one su prvenstveno namenjene umnožavanju, a ne proizvodnji plodova. Takve biljke sade se na izolovane površine (matičnjaci) u odnosu na plantažne zasade, i reprodukcija se sprovodi ograničeni vremenski period posle čega se matični zasadi moraju obnoviti. Tokom celog ciklusa proizvodnje sadnica sprovode se kontinuirane kontrole, analize i testovi i vodi detaljna evidencija.
Sve biljke koje ne zadovoljavaju postavljene kriterijume eliminišu se.

Na kraju, rezultat je sertifikovana sadnica koja poseduje određenu markicu kao potvrdu zdravstvene ispravnosti, nivoa reprodukcije i sortne čistoće. Sertifikovane sadnice imaju veći proizvodni potencijal budući da su oslobođene od patogena, te u velikom broju slučajeva i virusa.
Malinari su proizvođači plodova, a ne sadnog materijala. Ukoliko žele uspeh, moraju se pridržavati svoje uloge (izbor lokacije, priprema zemljišta, razmak sadnje, sistem gajenja, agro i pomotehničke mere). Kod njih je sve definisano za proizvodnju, plodova, a ne sadnica.

Povezano

Iz ove kategorije