Koliko je važna karenca u zaštiti bilja

Da bi posle prskanja određeni delovi biljaka mogli da se koriste u ishrani, potrebno je da prođe određeno vreme od poslednje aplikacije primenjenog preparata. Stručno, to se zove karenca.

Ne treba zameniti vreme delovanja pesticida sa karencom. Neki pesticidi deluju sedam do četrnaest dana a posle toga treba ponoviti tretman, dok trajanje karence može da bude i do 30 dana.

Karenca je, u stvari, poslednji termin dozvoljen za tretman pesticidima pred iznošenje biljaka iz proizvodnje u tržnice, prodavnice, ili berbu plodova i konzumaciju bilo kojeg dela biljke koji je predhodno tretiran.
U interesu zdravlja ljudi i domaćih životinja, treba se striktno pridržavati zakonske regulative, kojom se određuju maksimalno dozvoljene količine pesticida na biljkama, uputstava proizvođača pesticida u pogledu karence, mera zaštite prilikom rada sa otrovima, načina čuvanjauskladištenja i uništavanja ostataka pesticida. Ne sme se dozvoliti da deca dođu u kontakt sa ovim  preparatima. Grupa otrova kojoj pesticid pripada određuje neophodnu zaštitnu premu: za najmanje štetne supstance dovoljni su prekrivač za glavu, maska za nos i usta, štitnici za oči (naočare).

Pojedine vrste, kao npr. vinova loza ili povrće, koji se nalaze uz ratarske useve, često stradaju od herbicida, jer se mlaz zanosi tokom zaštite tih površina od korova. Zbog toga, sa više pažnje i obazrivosti treba koristiti herbicide, tretirati po tihom i mirnom vremenu bez vetra, rano ujutru ili kasno uveče, paziti da mlaz ne zahvati biljke kojima nije namenjen ili da kapi preparata budu driftom odnete na neželjene delove površine kojoj nije namenjen pesticid. Takođe, ostaci neutrošenih rastvora preparata ne smeju se izlivati u potoke, reke, kanale…U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, svaki građanin je dužan da pazi da nestručnim i nepažljivim ostupkom ne ugrozi floru i faunu i otvorene i zatvorene vodotokove.

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Povezano

Najčitanije danas

Iz ove kategorije

Berba i čuvanje kukuruza

Posto vremenski uslovi dozvoljavaju u narednom periodu na području Pčinjskog okruga, predstoji berba ranih i

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca