Značaj kvaliteta ishrane brojlera

Ilustracija: pilići, foto: Marko Miladinović, Domaćinska kuća
Ilustracija: pilići, foto: Marko Miladinović, Domaćinska kuća

Ishrana predstavlja jedan vrlo bitan segment u brojlerskoj proizvodnji, jer u ukupnim troškovima ona učestvuje sa 70%. S obzirom na ovako veliko učešće u troškovima moramo joj posvetiti posebnu pažnju kako bi smo ostvarili što bolji prirast. Hrana mora biti konstantno standardnog kvaliteta što je danas vrlo teško naći takvog dobavljača. Pa stoga imamo odgovarajući prpirast koji ne zadovoljava standarde za određeni hibrid, imamo veću potrošnju hrane po jedinici, neujednačen prirast pa i povećano uginuće.
Kad je u pitanju ishrana pored kvaliteta ovde moramo obratiti pažnju i na ostale elemente vezane za ovu problematiku, a to je u prvom redu hranidbeni prostor. Ovo je takođe vrlo bitan momenat za uspešnu proizvodnju, piladima hrana mora biti dostupna u svakom momentu. Ukoliko svako grlo nema dovoljan pristup hrani bez obzira iako je ona dobrog kvaliteta dolazi do zaostajanja u prirastu, veći rastur hrane a samim tim i proizvodnja poskupljuje. Zato se moraju poštovati određeni standardi što se tiče naseljenost po metru kvadratnom kao i odgovarajući hranidbeni prostor.

U praksi se koriste uglavnom tri vrste koncentrata imajući u vidu kvalitet:

Starter od 1 – 21 dan.
Grover od 21 – 35 dana.
Finišer od 35 – 42 dana.

Povezano