Kako suzbiti belu leptirastu vaš na kupusu

Ilustracija: kupus, foto: Domačinska kuća

Bela leptirasta vaš – obilaskom useva kupusa, namenjenih za kasnu jesenju proizvodnju, utvrđeno je prisustvo kupusne bele leptiraste vaši (Aleyrodes proletella). Ova štetočina naseljava naličje lista, a štete prouzrokuje sisanjem sokova biljaka i izlučivanjem medne rose.

Bela leptirasta vaš je štetna insektska vrsta koja se uglavnom razvija u zaštićenom prostoru (staklenicima, plasenicima, tunelima) na paradajzu, paprici, krastavcima, cveću i sl. Smatra se da ima 10-12 generacija godišnje. S obzirom da se razvija u zaštićenom prostoru gde su kontinuirano povoljni uslovi za razviće, generacije ove vrste su isprepletane pa se istovremeno nalaze svi razvojni stadijumi.

U uslovima visokih temperatura tokom leta, imago izleće iz zaštićenog prostora i naseljava uglavnom korovske biljke u neposrednoj blizini.

Štete gajenim biljkama nanose larve i imago sisanjem biljnih sokova. Kao posledica ishrane bele leptiraste vaši, biljke zaostaju u porastu, plodovi su sitniji i slabijeg kvaliteta. Takođe ova štetna insekatska vrsta luči mednu rosu, usled čega dolazi do pojave sekundarnih šteta u vidu razvoja gljiva čađavica kako na listu tako i na napadnutim plodovima, što smanjuje asimilativnu površinu lista i komercijalnu vrenost ploda.

Ukoliko se bela leptirasta vaš raširi u zaštićenom prostoru i razvije brojnu populaciju, njeno suzbijanje je prilično otežano iz nekoliko razloga. Prvi razlog ja što vrsta vrlo brzo razvija rezistentnost prema najčešće korišćenim insekticidima, zatim zbog istovremenog prisustva različitih razvojnih stadijuma koji su nejednako osetljivi prema primenjenim insekti-cidima zbog prisustav voštanog štita. Prilikom suzbijanja bele leptiraste vaši, važno je napad otkriti na vreme. U tu svrhu najbolje je koristiti žute lepljive ploče koje se okače na visinu biljke i na određenom razmaku. čim se uoči prisustvo ove štetne insekatske vrste treba pristupiti suzbijanju.
Suzbijanje – prednost dati preventivnim merama koje podrazumevaju čist usev i objekat u okolini bez korova, sav otpadni materijal svakodnevno iznositi i spaljivati. Hemijske mere koristiti jako rano, dok nedođe do pojave svih razvojnih stadijuma, koji su nejednako osetljivi prema insekticidima, zbog voštanog štita koji obavija telo larvi i lutke, te je većina insekticida nedovoljno efikasna.
Od insekticida koristiti

  • Actellic 50 (0,1%),
  • Lannate 90 (0,05%),
  • Talstar 10 EC ( 0,05%),
  • Decis 2,5 EC (0;05%).

Prilikom izbora insekticida strogo voditi računa o karenci

Povezano

Iz ove kategorije