Lucerkina buba česta štetočina na livadama

Ilustracija: lucerka, foto: pixabay
Ilustracija: lucerka, foto: pixabay

Lucerkina buba je jedna od najrasprostranjenijih štetočina lucerke koja često nanosi velike štete na lucerištima širom naše zemlje. Često se mogu videti mnoga lucerišta na kojima su, usled napada ove štetočine, ostale samo stabljike bez lišća.

Najveći napad lucerkine bube je u godinama sa izrazito toplim i umereno vlažnim prolećem.

Lucerkina buba je dosta slična bubamari. Na vratnom štitu ima dve, a na pokriocu osam crnih tačaka. Leđna strana je žućkasto crvene boje. Larve se razvijaju iz jaja, koja polažu ženke. Štete pričinjavaju i bube i larve. Bube se pojavljuju u proleće, najčešće u drugoj polovini aprila, a najjači napad na lucerku je u toku meseca maja. Kod slabijeg napada lucerkina buba samo delimično izgrize list, obično po ivici, a ako je napad jak ona ga potpuno uništi odnosno obrsti.

Lucerkina buba česta štetočina na livadama

Suzbijanje – Radi zaštite od ove štetočine lucerku treba tretirati nekim od efikasnih insekticida, ranije su to bili preparati na bazi DDT, zatim lindan, a danas imaju novi insekticidi koji se mogu lako nabaviti u poljoprivrednim apotekama.

Pri velikom napadu lucerkine bube, lucerku treba pokositi, a kad se pokošena masa odstrani sa lucerišta, njega treba tretirati nekim insekticidom. Ako se ovako postupi, sačuva se znatna količina lucerke, a efekat suzbijanja ove štetočine je bolji i troši se manja količina preparata.

Povezano