Navodnjavanje soje u sušnom periodu

Ilustracija: soja, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: soja, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Soja je kultura koja napodručju Mačvanskog okruga zauzima važno mesto u setvenoj strukturi poljoprivrednih proizvođača jer je preko potreban protein proizveden na svom gazdinstvu kako bi poduprli intezivni tov u svinjarstvu. Jako zahtevna kultura koja ako u toku juna, jula i avgusta padne i do 200 mm vodenog taloga daje dobar rod, ali da je naravno ravnomerno raspoređen.
Svedoci smo da u ovoj vegetacionoj sezoni padavina je u velikom deficitu kao i sve što je palo vodenog taloga je neravnomerno raspoređen. Dakle, imamo problem koji moramo rešavati i za naredne sezone kako ne bi došli u situaciju razmišljanja dali će roda uopšte i biti.
Soja u uslovima navodnjavanja daje siguran prinos kako u redovnoj setvi tako i u postrnoj. Vreme zalivanja soje određuje se prema kritičnim fazama razvića biljaka. Kritičan period za potrebama vlage kod soje javalja se:
– Početkom otvarana prvih cvetova,
– Prilikom formiranja mahuna i zrna i
– Za vreme nalivanja zrna.
Zato soju treba navodnjavati u ove tri kritične tačke sa količinama za jedno zalivanje od 40-50 litara po metru kvadratnom.
Soja se navodnjava veštačkom kišom i iz brazda, zbog većeg razmaka između redova za drugi način zalivanja. Zalivanje veštačkom kišom najbolje je izvoditi pred veče i u jutarnjim časovima, kako bi se izbegle negativne posledice visokih temperatura.

Povezano

Iz ove kategorije