Primenite ove insekticide kod vinove loze

Ilustracija: stono grožđe, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: stono grožđe, foto: Svetlana Kovačević

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od početak šarka do faze šarak bobica (BBCH 81-83).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, registruje se prisustvo položenih jaja pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U toku je piljenje larvi treće generacije navedene štetočine.

 

Ilustracija: grožđe, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: grožđe, foto: Svetlana Kovačević

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u bobice, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

–          Šakal (a.m.lambda cihalotrin) 0,05-0,06l/ha (karenca 14 dana).

Vinova loza ulazi u fazu sazrevanja, tako da je osetljiva na napad gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botritis cinerea). Za region Leskovca se za sredu prognoziraju padavine koje navedenom patogenu mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije na grozdovima. Preporuka proizvođačima je da u cilju zaštite grozdova od navedenog patogena primene fungicid:

–          Teldor 500 SC (a.m.fenheksamid) 0,1% (karenca 7 dana stone i 21 vinske sorte).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Povezano