Obrada papaka kod koza

Ilustracija: farma koza, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: farma koza, foto: Domaćinska kuća

Za razliku od divljih, domaće koze u održavanju papaka računaju na vlasnika-farmera. Ako papci nisu redovno održavani postaju predugi
a koze počinju da hramlju. Životinje se tada manje kreću, produžavaju vreme koje provode u ležanju, manje jedu pa manje i proizvode. Zato vlasnik-farmer treba da kozama redovno pregleda i po potrebi i uređuje papke. Papke treba pregledavati bar jednom u dva meseca.
Ako se koze drže na ispaši, onda je po pravilu dovoljno papke obrezivati dva puta godišnje – jednom pre izlaska na pašu i drugi put pri prelasku na stajski način držanja. U slučaju da se koze drže više u staji, onda se javlja potreba za češćom korekcijom papaka.

Pravilan i nepravilan izgled papaka

Koze spadaju u red dvopapkara. Između dva papka jedne noge često im se skuplja prostirka, balega i druga prljavština. Stoga je potrebno papke s vremena na vreme preglesati i očistiti. Koliko će vremena proteći između dve obrade papaka zavisi od više faktora: tipa terena po
kojem stado hoda i pase, starosti koze, stepena aktivnosti, ishrane itd.
Poželjno je, ako za to ima mogućnosti, da se pri prvoj obadi papaka konsultuje neko stručno lice ili bar neki iskusniji farmer koji je to već radio.

Prilikom obrade papaka poželjno je životinju fiksirati da bi se lakše radilo.

Redosled postupaka kod obrade papaka

Očistiti papak od nečistoća, prostirke, kamenja, truleži, izmeta itd. Čisti papak lakše se obrađuje, lakši je za rukovanje, manje zatupljuje alat nego prljav i neočišćen papak.

Odstraniti prerasle rubove sa zidova papaka.

Zidovi papka mogu da narstu toliko da se počnu savijati ispod papka. U tom slučaju prvo je potrebno skratiti vrh papka da bi se pravilno
mogao odrezati zid papka. Pri upotrebi noža treba rezati u smeru suprotno od koze i osobe koja obrađuje papke.
Prerasli taban papka reže se u tankim slojevima do trenutka kada peta, taban i zid zatvore ravnu površinu koja sa površinom na
kojoj koza stojji formira ugao od 45 stepeni.  Pri obradi treba odseći svako nepravilno tkivo na papcima.
Obrezivanje treba prekinuti čim papak počinje da dobija ružičastu boju da nebi došlo do povređivanja životinje. Ako su papci bili duže zanemareni, nije preporučljivo odjednom ih obrezati do kraja. U tom slučaju bolje je obrezivati ih u više navrata i postepeno ih vratiti u normalan oblik i veličinu.

Povezano