Berba i čuvanje oraha

Ilustrracija: orah, foto: pixabay
Ilustrracija: orah, foto: pixabay

Berbu oraha treba u optimalnim rokovima obaviti, uzimajući u obzir da je vreme zrenja sortna osobina. Pre berbe oraha treba srediti površinu zasada i olakšati ovaj posao. Ako se zasad obrađuje treba po potrebi izravnati tu površinu, a ako se zasad održava na livadi onda pokositi i izneti korov van njega.
Jezgra oraha je zrela i ima najlepšu boju kada pregrada između dve polovine jezgre postane smeđa.
Berbu treba započeti tek kada zeleni omotač, zvani klapina kod većine plodova omekša i pukne, pa samim tim plod oraha iz nje lako ispada. Ako su plodovi prerano ubrani imaju manji randman Jezgre i manje ulja u jezgri, a i ukus jezgra je lošiji, Suprotno, ukoliko se zakasni sa berbom, ljuska plodova i sama jezgra potamni. U takvim situacijama u jezgri se razvija i plesan, a može doći i do znatnog umanjenja roda usled uticaja ptica, veverica i insekata.
U našim krajevima, na našem terenu, plodovi se beru ručno i pomoću tresača, a moguće ih je brati i pomoću atomizera. U svakom slučaju mnogo je bolje ako se grane ručno tresu, nego kada se koriste motke, zato što se tada oštećuju rodne grančice, starije grane i lišće. Berač koji trese treba da se popne na orah ili da bude na platformi. Trešenje treba ponoviti posle desetak dana , a zatim ručno obrati plodove kod kojih još uvek klapina nije pukla. Oni se lako vade iz klapine ako se drže 5-7 dana u gomili. Pomoću tresača je brži i bolji način berbe, stim da zemljište mora biti poravnato. Sakupljanje plodova je na principu usisivača plodova.
Sakupljene plodove na bilo koji način treba oprati, kako bi se sa njih odstranila mrežica od nervature klapine, sluzave materije koje nastaju pri fermentaciji klapine i druge nečistoće. Plodovi se beru da voda nebi prodrla do jezgre, najbolje jakim mlazom vode.
Ako se plodovi oraha spremaju za prodaju u ljusci, onda ih posle pranja treba beliti, zbog lepšeg izgleda.

Sušenje plodova je obavezno pravilno raditi, bilo da se plodovi odmah potom prodaju ili čuvaju. Potrebno je da oni sadrže za prodaju ili čuvanje u ljusci 8-12% vode. Najbolje ih je sušiti u sušnicama sa jakom strujom vazduha, koji ne sme biti topliji od 38 °C . Kada je temperatura 40 °C ona je kritična za plod, zato što na njoj i iznad nje ulje u jezgri užegne.
Kada proizvođači imaju manje količine plodova oni se mogu sušiti na prirodnoj temperaturi, u hladu, u gomilama visine do 10 cm. Ako se plodovi više puta mešaju, ne kvase, kisnu, mnogo su kvalitetniji.

Nakon sušenja odstaniti sve šture plodove, kalibrirati ih i pakovati za čuvanje.
Ako se plodovi prodaju u jezgri, onda se oni nakon sušenja lome i sređuju pomoću mašina ili ručno manje količine.

Plodove oraha treba čuvati u hladnjačama na temperaturi od 1-4 °C i pri relativnoj vlažnosti vazduha oko 60%. U ovakvim uslovima plodovi se mogu čuvati i dve godine.
Jezgru je najbolje čuvati u hladnjačama na temperaturi od 1-4 °C, u tami, jer se tako postiže duža stabilnost nezasićenih masnih kiselina nego kod čuvanja jezgre na prirodnoj svetlosti.
Jezgra oraha je podložna tamnjenju i užeglosti, pa posebno treba voditi računa po pitanju vlage, toplote i svetlosti, kako bi postignuti rezultati bili i željeni.

Povezano

Iz ove kategorije