Berba vinskog grožđa

Ilustracija: grožđe, foto: Svetlana Kovačević

Berba vinskog grožđa se obavlja po sortama, vodeći pri tom računa da se posebno bere grožđe sa belim a posebno sa obojenim bobicama. Berba grožđa se obavlja po suvom i lepom vremenu. Ako je kišno i hladno vreme , grožđe se ne bere, osim kada preti opasnost od napada sive plesni. Grožđe se bere u jednom navratu i to samo sa glavnih lastara (sa zaperaka ne). Bere se samo zdravo grožđe koje nije oštećeno sivom plesni. Ovo je jaako bitno ispoštovati kod crnih sorti. Berba grožđa se može izvoditi ručno i mašinski. U našim uslovim najviše se primenjuje ručna berba jer su mašine za berbu grožđa veoma skupe.

Najbolje je da berba počne ujutru čim prestane rosa. Ako je suviše visoka temperatura, prekida se oko podne i nastavlja posle podne sve dok uslovi dozvoljavaju da se ona normalno izvodi. Po mrazu grožđe ne treba brati, sem ako se ono namerno ostavlja da ga zahvati mraz, da bi došlo do povećanja koncentracije šećera. U ubranom grožđu prisustvo lišća i drugih nečistoća treba da je svedeno na minimum. Prilikom berbe izbegava se trulo grožđe, jer će to uticati na pogoršanje kvaliteta vina. Beru se svi grozdovi, osim u situacijama kada se radi o proizvodnji specijalnih vina, tada se obavlja probirna berba. U tim slučajevima beru se samo zdravi i zreli grozdovi, samo prezreli grozdovi ili samo grozdovi čije su bobice napadnute plesnima. Kod nas se berba vinskog grožđa uglavnom obavlja ručno. Od alata koriste se noževi i makaze. U zavisnosti od prinosa grožđa, krupnoće grozdova i organizacije berbe po hektaru, za ručnu berbu potrebno je angažovati 30 do 50 radnika. Jedan berač, u toku jednog radnog dana, može obrati 300 do 600 kilograma grožđa.

Kod ručne berbe obavezno se koriste makaze ili noževi. Naročito su pogodne tanke, zašiljene makaze (namenjene samo za berbu) jer je sa njima učinak veći a berba lakša, mada se mogu koristiti i klasične vinogradarske makaze. Ubrano grožđe se stavlja u plastične gajbe ili neku drugu ambalažu pripremljenu za berbu. Dosta se koriste plastične posude za berbu jer su jeftine i pogodne za održavanje. Ne preporučuje se sipanje grožđa u prikolice sa ciradom jer dolazi do oštećenja grozdova kidanja bobica i curenja šire, pa se povećavaju gubici, smanjuje randman i dolazi do oksidacije šire što sveukupno utiče na smanjenje kvaliteta vina. Jedan radnik ubere od 300 do 800 kg grožđa za 8 sati što zavisi od više faktora: ostvarenog prinosa, pristupačnosti grozdova u zelenoj masi, krupnoće grozdova, dužine peteljke grozda, organizacije berbe i niza drugih činilaca. Uobičajeno je da jedan red beru dva radnika jer je učinak veći. Pri berbi mnogo je veći učinak kod obojenih sorata u odnosu na bele. Ubrano grožđe što je pre moguće voziti na preradu.

Povezano

Iz ove kategorije