Đubrenje pšenice – vreme primene

Ilustracija: pšenica, foto: domaćinska kuća
Ilustracija: pšenica, foto: domaćinska kuća

Đubrenje ozime pšenice treba da omogući visok prinos, a da zemljište zadrži postojeći nivo plodnosti. Za proizvodnju pšenice potrebno je dati – primeniti 140 – 180 kg/ha azota, 70 – 120 kg/ha fosfora, 80 – 130 kg/ha kalijuma.

Osnovno đubrenje: osnovnom obradom (oranje ili tanjiranje) uneti 450 kg/ha 6: 24: 12 ili 350 kg/ha 16: 16: 16.
Predsetveno đubrenje: šubrenje sa pripremom zemljišta za setvu (tanjiranje ili setvospremanje) treba da se obezbede hraniva za početni rast kao i razvoj pšenice. Koriste se đubriva tipa 16: 16 : 16 ili 6: 24: 12, ali ako je osnovnom obradom unrta sva koliičina fosfora i kalijuma, može se primeniti samo UREA, AN ili KAN.
Prihranjivanje tokom vegetacije: obično se prihranjivanje radi 2 puta azotom sa 40 – 60 kg/ha – prvo u bokorenju, drugo u vlatanju. U klasanju se radi korektivno- treće prihranjivanje samo ako usev pokazuje simptome manjka azota.

Povezano

Iz ove kategorije