Kada treba započeti suzbijanje lešnikovog surlaša

Ilustracija: lešnik, foto: pixabay
Ilustracija: lešnik, foto: pixabay

Lešnikov surlaš je značajna štetočina i najčešći uzročnik nerodnosti leske, kod koje odrasli insekti- imaga oštećuju mlado lišće praveći male rupe, a ženke larve, unutrašnjost tek zametnutih plodova koji posle opadaju. Ubodna mesta na plodovima posebno naseljavaju fitopatogene gljive, koje su prouzrokovači truleži, naročito ako se tokom letnjih meseci jave učestali kišni periodi. U takvim uslovima, propada više od 50 odsto roda leske, zbog razvoja pojave truleži plodova leske.

Lešnikov surlaš (Balaninus- Curculio n.) Odrasli insekti su svetlosmeđe boje, dužine šest do osam milimetara, sa izraženom tankom rilicom. Larve su bele boje, a razvijaju se u jezgru ploda hraneći se njegovim sadržajem. Štetočina prezimljava u stadijumu lutke u zemljištu u blizini stabla leske. Odrasli insekt pojavljuje se tokom ranog proleća, hraneći se cvetovima, ne nanoseći značajnije štete. Odrasli insekti mogu da žive i do tri meseca. Tokom maja i juna počinju da se hrane mladim, tek zametnutim plodovima, koji ostaju sitni i dobijaju svetlomrku boju. Posle parenja, ženka rilicom oštećuje plod i polaže po jedno jaje na površinu ploda, obično kada se plodovi lešnika približe njegovoj normalnoj veličini. Larve prodiru u unutrašnjost ploda i oštećuju ga, hraneći se sadržajem jezgra. Napadnuti plodovi opadaju, ali se mogu razviti i do normalne veličine. Larva buši izlazni otvor u plodu prečnika 1-1,5 mm, nakon čega odlazi u zemljište, gde se pretvara u lutku i zadržava se do narednog proleća. Oštećeni plodovi podložni su sušenju i truljenju, prouzrokovani gljivama Monilinia sp. i Botrytis sp.

Uspešnom suzbijanju ove štetočine, osim primene insekticida, doprinosi i površinska obrada zemljišta u jesen ili u proleće uz primenu granulisanih insekticida unošenjem u zemljište.

Zbog skrivenog načina života larve je nemoguće hemijski suzbijati, međutim,  s obzirom da se larve preobražavaju u lutke u zemljištu i to na dubini od samo nekoliko centimetara, obradom zemljišta oko stabla, dubokim prekopavanjem uz primenu granulisanih insekticida unošenjem u zemljište kao što su: Galation ekstra, Fjuri Geo.
Sakupljanjem oštećenih plodova sa larvama značajno će se smanjiti brojnost ove štetočine.

Preporuka je da se koriste insekticidi, kao što su Karate, Decis, Fastac, Talstar, Tonus. Suzbijanje se vrši od početka pojave odraslih jedinki, u periodu dopunske ishrane, primenom insekticida sa kontaktnim i digestivnim delovanjem (početak maja do kraja juna meseca).

Povezano

Iz ove kategorije