Marko Kesić novi direktor Uprave za agrarna plaćanja

Ilustracija: Marko Kesić, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: Marko Kesić, foto: Svetlana Kovačević

Biljana Petrović,  imenovana je početkom marta 2019.god za novog direktora Uprave za agrarna plaćanja. Tokom ove nepune tri godine na mestu direktorke,  poljoprivrednici ali i šira javnost su je upamtili kao pristojnu i skromnu osobu, koja je svojim radom i požrtvovanjem uspela na napravi dobru komunikaciju sa poljoprivrednicima. S obrirom na to da je profesionalni put odveo na drugu stranu, njego pregalaštvo i rad nastaviće Marko Kesić, takođe entuzijasta u ovoj oblasti.

Marko Kesić rođen je u Sremskoj Mitrovici. Na Univerzitetu u Novom Sadu stekao je zvanje diplomiranog ekonomiste. Od završetka studija i diplomiranja, Marko Kesić bavi se bankarstvom i finansijama. Radno iskustvo stekao je u  eminentnoj banci, stekavši zavidno iskustvo na svim važnijim funkcijama iste.

Počinje kao viši stručni saradnik, a nedugo zatim postaje direktor poslovne jedinice svog rodnog grada. Predanim radom, postaje jedan od najstručnijih kadrova za rad sa privredom, u početku na teritoriji Srema, pa regiona, da bi poslednjih godina kao direktor Odeljenja za prodaju registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima Srbije, iz beogradske ekpoziture upravljao prodajom, prodajnim pristupom i naplatom potraživanja u segmentu poslovanja sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Takođe, koordinira i organizuje poslovanje u okviru Odeljenja kojim rukovodi, a saglasno dodeljenim ovlašćenjima, analizira i odobrava komercijalne uslove, kao i ostale kreditne transakcije.

Kao odličan poznavalac tržišta, analizira konkurenciju tržišta i tržišne potencijale, kao i potrebe, stavove i trendove delegiranog segmenta i predlaže aktivnosti za unapređenje, u cilju unapređenja uspeha. Takođe, pruža stručnu podršku direktorima za mali biznis, a u cilju ostvarenja prodaje i sprovođenja prodajne strategije.

U skladu sa svojom stručnošću i iskustvom, obavlja analizu i donosi odluke o kreditnim aplikacijama registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Isto tako, definiše, analizira i unapređuje sistem nagrađivanja za poslovnu mrežu u segmentu poslovanja sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

Pored znanja stečenog obrazovanjem i stručnosti stečene iskustvom, Marka odlikuju i socijalne i organizacione veštine, stečene na brojnim obukama i seminarima (“Procena učinka i komptencija zaposlenih”, “Veština prodaje i komunikacije”, “Seminat farmera Srbije” itd.).

U Upravi za Agrarna plaćanja bio je pomoćnik direktora u Sektoru za poslove koordinacije, međunarodne saradnje i Integrisanog sistema upravljanja i kontrole obavlja poslove koji se odnose na: koordinaciju aktivnosti I pripreme dokumenata neophodnih za poveravanje poslova sprovođenja budžeta Upravi u vezi sa korišćenjem sredstava iz IPA fonda namenjenog ruralnom razvoju, kao i sprovođenje IPARD programa u Upravi;

 

 

Povezano