Preventivne mere za sprečavanje kljucanja perja kod koka nosilja

Ilustracija: kokoške, autor: Domaćinska kuća
Ilustracija: kokoške, autor: Domaćinska kuća

Kokoške se u toku života kljucaju i oštećuju perje drugim jedinkama iz različitih razloga. Gubitak perja i telesnog pokrivača su štetni, naročito za nosilje. Na prvom mestu, to je opasno zbog pojave kanibalizma, koji može da ima i smrtne posledice po jedinke. Svako oštećenje perja i pokrivača dovodi gubitka energije, što znači da se deo hrane koristi za održanje energije. Kokoške trpe bol, dolazi do pojave stresa i tada su ptice podložnije bolestima. Postoje više vrsta kljucanja kod kokoši: nežno kljucanje, grubo kljucanje, kljucanje oko kloake i agresivno kljucanje.
Nežno kljucanje. Ovo nije opasno, jer ptica samo nežno kljuca druge ptice ne nanoseći im povrede. Napadnuzte ptice ignorišu ovo kljucanje što znači da ne osećaju bol.
Grubo kljucanje. Predstavlja kljucanje perja u predelu leđa i oko kloake, koje se zvršava čupanjem perja. Iščupano perjer bude uglavnom pojedeno. Napadnuta kokoška često beži i sklanja se jer oseća bol. Ukoliko se agresivno kljucanje nastavi, žrtva se nekada preda, ostaje mirna iako je izložena kljucanju.
Kanibalizam. Ovakvo kljucanje pojavljuje se nakon grubog kljucanja, kada se pojave gola mesta bez perja, onda se kljucanje nastavlja i po koži, što izaziva povrede na koži, krvarenje, infekcije rana koje dovode do smrti.

Agresivno kljucanje. Ovo kljucanje je usmereno na glavu i vrat druge ptice. Iako često prouzrokuje oštećenje, agresivno kljucanje je motivisano nekim drugim uzrocima (pre svega agresivnim ponašanjem) i nije pojava koja spada u istu grupu s kljucanjem u predelu leđa i repa.
Šta uraditi da se spreči kljucanje.

Ambijent- u početku treba ostaviti isti svetlosni program na koji kokoške nisu navikle. Treba koristiti iste tipove hranilica i pojilica kao i u odgoju. Kokošima treba odmah omogućiti da koriste prostirku. Prostirka je veoma bitna da bi se podsticalo čeprkanje kao oblik normalnog ponašanja i prvi faktor za sprečavanje kljucanja. Kad se puste na prostirku, a ne na rešetkast pod smanjuje se gustina naseljenosti u objektu, i tako se smanjuje frustracijai nervoza među kokoškama. Suva i čista prostirka je bitna za normalno ponašanje jata. Nedostak za čeprkanjem i kljucanjem povećava rizik za pojavu kanibalizma. Prostirka se može prevrtati ili povremeno dodavati sveža i čista prostirka. Kokoške treba što pre pustati u ispust, što pre se naviknu da izlaze tako se i rizik od kanibalizma smanjuje na minimum. U početku ispust treba biti ograničen dok se kokoške ne naviknu. Kvalitet ishrane je takođe usko povezan sa kljucanjem perja. Hrana koja je siromašna proteinima posebno metioninom može dovesti do slabijeg operjavanja. Slabija pojava kanibalizma uočena je kod jata koja su hranjena vlaknima celuloze. Hrana koja u sebi ima celulozu se sporije jede pa kokoške se više zanimaju tokom ishrane pa nemaju vremena za kljucanje. Ispusti koji imaju travu imaju više celuloze, a kokoške su mnogo više zauzete kljucanjem trave.

Povezano