Bolesti jabuke u skladištu

Ilustracija: jabuke u ambalaži, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: jabuke u ambalaži, foto: Domaćinska kuća

Colletotrichum spp. (Gloeosporium spp.) ili gorka trulež plodova je gljiva koja predstavlja glavni problem kod skladištenja i ĉuvanja plodova jabuke. Zaraza jabuke ovim parazitom nastaje tokom vegetacije, većinom dva meseca pred berbu, ali simptomi se zapažaju tek nakon skladištenja. Simptomi na uskladištenim plodovima se pojavljuju u vidu svetlo smeđih okruglih pega koje se s vremenom povećavaju i postaju utonule u sredini. Nakon što pege dostignu 2 cm, na njihovoj površini se pojavljuju plodonosna tela koja su kružno raspoređena po površini pege i u obliku su sitnih taĉkica, što predstavlja tipiĉni simptom ovog parazita.

Ispod pega se nalazi tkivo svetlosmeđe boje, gorkog ukusa i mekano, po ĉemu je gljiva i dobila ime. Gljiva uglavnom prezimljava u mumificiranim plodovima u zasadima . Penicillium expansum L. ili meka trulež plodova se razvija u skladištu na mestima oštećenja od udaraca, uboda štetočina i dr. Pege su u poĉetku vodenaste, svetlo ili tamnije crvenkasto-smeđe boje te je bolesni deo oštro odeljen od zdravog. Unutar lezija se pojavljuju bele promene koje s vremenom postaju zelenkasto-plave kada spore sazru . Monilinia fructigena ili smeđa trulež plodova jabuke se javlja na plodovima u obliku smeđih pega ispod koje se nalazi meso smeđe boje.

Pege se šire i zahvataju sve veću površinu ploda te se nakon nekog vremena na pegama razviju žuto smeđi jastuĉići koji su obiĉno poredani u koncentriĉne krugove. Oboleli plodovi postepeno trunu, ostaju na stablu ili padaju na tlo te ti plodovi predstavljaju izvor zaraze za sledeću godinu. Gljivica prezimi u zaraženim plodovima. Na mumificiranim plodovima se sledeće godine razvijaju jastuĉići koji imaju veliki broj konidija koje nošene kišom i vetrom dospevaju na plod i klijaju u micelij koji preko rane prodire u plod. Plodovi mogu biti zaraženi od faze zametanja pa do faze berbe, a i kasnije se mogu zaraziti u skladištu.

Ova bolest nanosi ogromne štete koje mogu uništiti 50% pa ĉak do 75% roda. Bolest karakteriše tipiĉni koncentriĉni krugovi na zaraženom plodu . Kod zaštite jabuke od skladišnih bolesti pre svega mora se smanjiti mogućnost oštećenja plodova putem štetočina, ptica, vetara i dr.. Potrebno je u proleće skupiti sve mumificirane plodove I uništiti ih, jer su oni izvor zaraze. Skladište se mora održavati ĉistim uz prihvatljivu temperature i vlagu. Hemijsku zaštitu za skladišne bolesti treba primeniti 2-3 meseca pre berbe jabuka. Aktivne materije koje su se pokazale dobre u zaštiti su ciprodinil, trifloksistrobin, kaptan i piraklostrobin. Kod tretiranja jabuke protiv skladišnih bolesti vrlo je važno paziti na karencu.

Povezano

Iz ove kategorije

Zaštita šljive

Zasadi šljiva, kako saopštavaju iz Prognozno-izveštajne službe (PIS) se trenutno nalaze u fazi razvoja plodova,