Mišićna distrofija jagnjadi

Ilustracija: jagnjad, foto:Domaćinska kuća, autor; Svetlana Kovaćević
Ilustracija: jagnjad, foto:Domaćinska kuća, autor; Svetlana Kovaćević

Poznata je u narodu kao: „padanje s’nogu“, ona se skoro svake godine pojavljuje u nekim područijima zemlje, nanoseće velike ekonomske štete. Oboljenje se manifestuje oduzetošću zadnjeg dela tela i nogu, i zahvata životinje do godinu dana uzrasta.

Uzrok oboljenja: Smatra se da nastajanje oboljenja odlučujuću ulogu igra nedostatak vitamina E i minerala selena. Zapaženo je da mišićna distrofija jagnjadi nastaje kada se ojgnjene ovce hrane senom lucerke sa pojedinih reona. Oboljenje se javlja i u područjima gde ovce pasu travu po visinskim pašnjacima. Njverovatnije da trave u pojedini reonima nemaju u sebi dovoljno selena i vitamina E, što je posledica deficita selena u zemljištu, ili posledica poremećaja korišćenja selena iz zemljišta pod uticajem đubrenja sa materijama koji u sebi sadrže sumpror. Usled nedostatka selena, koji u sebi čuva vitamin E od propadanja, dolazi indirekno i do smanjenja sadržaja vitamina E u organizmu.

Znaci oboljenja: Oboljenje se uglavnom javlja kod jagnjadi, znatno ređe kod ovaca. Najčešće oboljevaju jagnjad uzrasta 1-2 meseca. Bolest se manifestuje slabošću i oduzetošću nogu, tako da jagnjad ne mogu da se kreću, već pretežno leže i vuku zadnji deo tela. Primećeno je da obolela jagnjad otežano gutaju, što doprinosi slaboj kondiciji i mršavljenju. Obolela jagnjafd mogu nekada da uginu iznenada usled slabosti srca.

Lečenja i profilaksa: Onovn astvar u lečenju mišićne distrofije je davanje obolelim životinjama injekcije selena i vitamina E. Lečenje se mora preduzimati što pre i odmah u samom poćetku oboljenja, jer u kasnijoj fazi dolazi do značajnih promena u organizmu koje se ne mogu lako sanirati. Da bi se sprečila pojava oboljenja sjagnjenim ovcama, 2 meseca pred jagnjenje, u hrani se daje natrijev selenit, ili injekcija E-vitaselena, ili promselena. Nastajanje pojave distrofije kod jagnjadi može se sprečiti i davanjem injekcije preparata E-vitaselena na 20 dana posle jagnjenja. Međutim, mnogo je bolje da se preventivne mere preduzimaju jiš za vreme bremenitosti ovaca.

Povezano

Iz ove kategorije

Zaštita šljive

Zasadi šljiva, kako saopštavaju iz Prognozno-izveštajne službe (PIS) se trenutno nalaze u fazi razvoja plodova,