Konkurs za novu opremu i traktore za stočare

Ilustracija: farma krava, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: farma krava, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je Drugi javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije u 2022. godini.

Rok za podnošenje prijava je od 24. januara do 23. februara 2022. godine.

Predmet Drugog javnog poziva su investicije i prihvatljivi troškovi koji se odnose na unapređenje konkurentnosti primarne stočarske proizvodnje i to u oblastima proizvodnje mleka, proizvodnje mesa, pčelarstva i akvakulture. Detaljnija specifikacija prihvatljivih troškova za koje se odobravaju podsticaji iz člana data je u Prilogu 1 Javnog poziva „Specifikacija prihvatljivih troškova, koji se odnose na projekte vezane za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u oblasti stočarstva“.

Za sprovođenje Drugog javnog poziva u 2022. godini, opredeljena su sredstva u iznosu od 360.000.000,00 dinara. Ukupna vrednost investicija u individualnom poslovnom planu iznosi u dinarskoj protivrednosti od 20.000 do 50.000 eura, tj. minimalni iznos bespovratnih sredstava od 10.000 – 25.000 eura.
Projekat konkurentne poljoprivrede u Srbiji“ je zajednička inicijativa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetske banke koji uvode nov model finansiranja kako bi se osnažili mikro, mali i srednji poljoprivredni proizvođači i preduzeća, a unapredila poljoprivredna proizvodnja i konkurentnost. Projekat pruža mogućnost korisnicima dobijanja bespovratnih sredstva u iznosu od 50% od ukupne vrednosti investicije, sa pripadajućim porezima, 40% kreditnog finansiranja u saradnji sa poslovnim bankama, uz svega 10% sopstvenog učešća.

Informacije u vezi raspisanog Drugog javnog poziva dostupne su preko mejl adrese info@scap.rs.

Bespovratna sredstva u okviru ovog Javnog poziva obuhvataju:

1) nabavku i instaliranje nove opreme u svrhu korišćenja obnovljivih
izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti radi unapređenja konkurentosti
unutar sektora primarne poljoprivredne proizvodnje na koji se projekat odnosi;
2) nabavku nove opreme za digitalizaciju i/ili automatizaciju
proizvodnih sistema, uključujući i nabavku adekvatnih softvera sa pratećim hardverom
radi unapređenja konkurentosti unutar sektora primarne poljoprivredne proizvodnje na
koji se projekat odnosi.
Bespovratna sredstva iz člana 4. ovog Javnog poziva obuhvataju sledeće
vrste investicija:
1) investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti primarne
poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u oblasti proizvodnje mleka:
(1) izgradnja i opremanje objekata za smeštaj životinja u svrhu proizvodnje
mleka;
(2) izgradnja i opremanje objekata za manipulaciju, skladištenje i
distribuciju stajnjaka;
(3) izgradnja i opremanje objekata za mužu, hlađenje i čuvanje mleka;
(4) nabavka nove opreme i mašina za manipulaciju i transport čvrstog ili
tečnog stajnjaka;

(5) nabavka nove opreme i mašina za pripremu stočne hrane, hranjenje i
pojenje životinja;
(6) nabavka novih stočnih vaga, rampi za utovar i istovar i torova za
usmeravanje i zadržavanje životinja;
(7) nabavka nove opreme za obradu papaka;
(8) nabavka nove opreme za električne zaštitne ograde za pašu;
(9) nabavka novog traktora snage do 80kW.
2) investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti primarne
poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u oblasti proizvodnje mesa:
(1) izgradnja i opremanje objekata za smeštaj životinja u svrhu proizvodnje
mesa;
(2) izgradnja i opremanje objekata za manipulaciju, skladištenje i
distribuciju stajnjaka;
(3) nabavka nove opreme i mašina za manipulaciju i transport čvrstog ili
tečnog stajnjaka;
(4) nabavka nove opreme i mašina za pripremu stočne hrane, hranjenje i
pojenje životinja;
(5) nabavka novih stočnih vaga, rampi za utovar i istovar i torova za
usmeravanje i zadržavanje životinja;
(6) nabavka nove opreme za obradu papaka;
(7) nabavka nove opreme za električne zaštitne ograde za pašu;
(8) nabavka novog traktora snage do 80kW.
3) investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti primarne
poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u oblasti pčelarstva:
(1) nabavka nove opreme za pčelarstvo;
(2) nabavka novih prikolica za prevoz pčelinjih društava;
(3) izgradnja objekata za skladištenje pčelarske opreme;
(4) izgradnja objekata za vrcanje, skladištenje i pakovanje meda;
(5) izgradnja i opremanje hladnjača (klasična ili kontejnerska) za čuvanje
saća i pčelinjih proizvoda.
4) investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti primarne
poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u oblasti akvakulture:
(1) nabavka nove opreme za akvakulturu;
(2) nabavka nove opreme i mašina za pripremu, rukovanje i distribuciju
riblje hrane;
(3)izgradnja objekata za akvakulturu

Povezano

Iz ove kategorije

Patogen lista višnje

Pegavost lišća višnje je najznačajnji patogen lista u proizvodnji ove voćne vrste, i u proizvodnim