Kako hraniti jagnjad

Ilustracija: jagnjad, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: jagnjad, foto: Domaćinska kuća

Ovo je najvažniji period ishrane jagnjadi iz više razloga. Tada jagnjad putem visokog sadržaja imunoglobulina stiču imunitet koji je veoma važan za njihov dalji razvoj. Količina kolostruma (prvo mleko) zavisi od energetskih potreba za zagrevanje organizma jagnjadi. Pa tako u hladnijem periodu jagnjad imaju veću potrebu za energijom kako bi se zagrejao organizam i tada će popiti više kolostruma. Kvalitet i količina kolostru zavise od ishrane ovaca. Ako su dobro hranjene i sa kvalitetnom hranom, lučiće više kvalitetnog kolostruma i samim tim dobićemo zdravu i kvalitetnu jagnjad.

Ishrana suvom hranom. Prvih 7-10 dana jagnjad konzumiraju isključivo kolostrum i mleko. Nakon toga jagnjadima se daje koncentrat sa 18% proteina i kvalitetno seno lucerke ili još bolje crvena detelina, trogotka (ima veću lisnu masu) a što je veoma značajno za razvoj buraga. Sa uvođenjem suve hrane smanjuje se konzumiranje mleka i u četvrtoj nedelji mogu dojiti dva puta dnevno. Narano da sa odmicanjem vremena mleko ima sve manji značaj a suva hrana sve veći. U drugom mesecu može se uvesti silaža u obrok jagnjadi ili se privikavaju na zelenu hranu i pašu (zavisno od godišnjeg doba) i na taj način se osposobljavaju da nakon tri meseca pređu na ishranu bez mleka. Najbolja hrana za odlučenu priplodnu jagnjad je paša uz koju treba obezbediti koncentrat.

U periodu od 3-8 nedelje karakterističan je brz porast jagnjadi i tada bi oni trebalo da pojedu oko 200 gr koncentrata sa 16% proteina a seno oko 100-150 gr.

U periodu od od 8-12 nedelje dnevna konzumacija iznosi oko 500-800 gr koncentrata sa 14% proteina i oko 400 gr sena.

Povezano

Iz ove kategorije

Patogen lista višnje

Pegavost lišća višnje je najznačajnji patogen lista u proizvodnji ove voćne vrste, i u proizvodnim