Ishrana junica

Ilustracija: Izložba stoke, foto: G.Đ.
Ilustracija: Izložba stoke, foto: G.Đ.

U uslovima, gde će se nalaziti veći broj životinja, svrstanih u pojedine grupe, obrok se sastavlja na osnovu prosečne životinje u grupi, prosečnoj težini i dobu života. Ako se drže na vezu, onda je ishrana individualna. Držanje i ishrana junica organizuje se sa grupama i slobodno, bez veza,navode na sajtu veterina.info.

Potrebno bi bilo formirati sledeće grupe junica:

Grupa junica od 5-6 meseci života, koje će se hraniti prelaznim režimom ishrane i u zimskom i u letnjem periodu.

Grupa junica od 7-12 meseci života. To su grla koja se privikavaju na ishranu kabastim krmivima; koncentrat se daje leti i zimi prema potrebi i kvalitetu kabastih krmiva.

Grupa junica od 13-14 meseci, koje se hrane kabastim krmivima, ako ova kvalitetom odgovaraju postavljenim normama, treba davati manje količine koncentrata.

Grupa junica od 15-17 meseci, koje su određene za pripust, a hrane se isključivo kabastim krmivima, ako su kvalitetna. Treba pojačati koncentrat prema normativima.

Grupa junica, koje su osemenjene,  pa sve do 6.meseca gravidnosti.

Visoko gravidne junice, gravidne u 6. mesecu i dalje, koje se intenzivnije hrane i zbog toga dobijaju veće doze koncentrata a spremaju se za telenje.

U normalnim uslovima junice se hrane u osnovi kabastim hranivima u prirodnom obliku. Postoje mogućnosti jeftine ishrane, ali uvek mora biti na umu da junice uvek moraju biti obezbeđene energijom, proteinima, mineralnim materijama i vitaminima. Neizbalansirana ili nedovoljna ishrana jedan je od glavnih uzroka neplodnosti junica i njihobe slabe i nezadovoljavajuće proizvodnje u kasnijim laktacijama. S tim u vezi daju se normativi ishrane i težine junica, u pojedinim razdobljima života, kojih bi se trebalo pridržavati.

 

U skladu sa shvatanjima o optimalnoj dinamici prirasta telesne težine priplodnih junica, razrađeni su i standardi telesnih težina, koje junice moraju dostići u pojedinim starosnim razdobljima, zavisno od intenziteta ishrane, a u vezi s tim daju se i norme potrebnih hranljivih materija.

Povezano

Iz ove kategorije